Ова интернет страница је понуђена од

Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Germany
Fax: +49 (0)721 354808152
- Није подршка за игру или плаћања-!!!-
Локални Суд Mannheim, Регистрациони корпорацијски број је: HRB 718029
Порески индентификациони број је: DE 814330106
Генерални директори: Alexander Rösner
Dr. Tobias Gräber, LL.M.
Интернет Решавање Проблема
Европска комисија је обезбедила платформу за решавање спорова преко интернета. Ова платформа је доступна на следећем линку: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr
Gameforge 4D GmbH није у обавези и нема намеру да учествује у овом или било ком интернет решавању проблема.
Сва питања у вези са овим можете слати на .
Gameforge 4D GmbH задржава сва права на изворни код, текстуални садржај, графике и остали ауторски садржај.