Ова интернет страница је понуђена од

Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Germany
Fax: +49 (0)721 354808152
- Није подршка за игру или плаћања-!!!-
E-Mail: ‪
Локални Суд ‪Mannheim‬, Регистрациони корпорацијски број је: HRB ‪718029
Порески индентификациони број је: ‪DE 814330106
Генерални директори: ‪Alexander Rösner
Dr. Tobias Gräber, LL.M.
Интернет Решавање Проблема
Европска комисија је обезбедила платформу за решавање спорова преко интернета. Ова платформа је доступна на следећем линку: ‪http://www.ec.europa.eu/consumers/odr
Gameforge 4D GmbH‬ није у обавези и нема намеру да учествује у овом или било ком интернет решавању проблема.
Сва питања у вези са овим можете слати на ‪‬.
Gameforge 4D GmbH‬ задржава сва права на изворни код, текстуални садржај, графике и остали ауторски садржај.