Право отказивања

Право на отказивање
Имате право да откаже овај споразум у року од четрнаест дана, без обавезе да наведе разлоге за то.
Рок за отказивање је четрнаест дана од дана закључења уговора.
Да би сте остварили своје право на отказивање морате нас обавестити на (‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬, Fax: +49 (0)721 354808152, email: ‪‬) о Вашој одлуци да откаже овај уговор. Ово захтева недвосмислену изјаву у том смислу (нпр писмо послато поштом, факсом или електронском поштом). Можете да користите приложени образац узрока отказивања; То није обавезно.
Да би се испнули услови за отказивање уговора довољно је да пре истека отказног рока изјавите да се позивате на право отказивања уговора.
Последице отказивања
Уколико прекинете овај уговор ми ћемо бити дужни да Вам вратимо све уплате које смо добили од Вас укључујући трошкове (са изузетком додатних трошкова насталих због Вашег одабира метода испоруке другачијед од оног који смо ми препоручили). Овај повраћај ће бити у што краћем року не дужем од четрнаест дана од дана пријема обавештења о Вашем прекидању уговора са нама. У повраћају ми ћемо користити исте методе које сте Ви користили приликом плаћања, осим ако нисте навели неки алтернативни медот. Ни у ком случају нећемо одбити овај повраћај.
Пример отказног образца
(Ако желите да поништите уговор, молимо вас да попуните овај формулар и вратите нам га.)
(*) Избришите