Услови за учешће у лутријама и такмичењима

1
Предмет
 
Ови „Услови“ регулишу учешће у томболама и такмичењима („Конкурс (и)“) које организује Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Germany (‘Gameforge’). Одступајућа или допунска правила у „Најави“ појединачног такмичења имаће предност над овим Условима и одредбама у случају противречности.
2
Прихватљивост
2.1
Сви корисници који су пунолетни и који испуњавају захтеве ‪Стандардних услова и одредби коришћења‬ током трајања Конкурса и који имају лични, активан налог (‘Account’) за одговарајућу онлајн игру могу да учествују. Законска доб за испуњавање услова утврђује се у складу са законским одредбама државе пребивалишта корисника.
2.2
Имају право да учествују, али су искључени из пријема било којих награда (а) запослени у Gameforge (укључујући повезане компаније), (б) чланови њихових домаћинстава и (ц) рођаци до 3. степена особа поменутих у (а) и (б) . Награда се додељује учесницима који не припадају горе поменутим групама људи. Gameforge задржава право да искључи људе из учешћа и / или победе који крше Услове и одредбе или који стекну или натерају друге да им пружају неправедне предности током учешћа.
3
Учешће
3.1
Учешће у такмичењима се одвија извођењем акције (акција) као што је описано у Обавештењу. Бесплатно је, није везано за услугу засновану на накнадама и може се ефикасно извршити само током периода учешћа.
3.2
Додатна правила за такмичења која захтевају подношење ’Садржаја’ (у зависности од такмичења, на пример, текстова, слика, снимака екрана, уметничких дела итд.) Од стране корисника:

a) Предаја се мора извршити са адресе е-поште која припада Рачуну на адресу е-поште наведену у Обавештењу и насловљену тамо наведеном темом е-поште Поред тога, е-адреса такође мора да садржи надимак који припада налогу и језичку верзију која се користи.

b) У имејлу за пријаву треба да буде наведено име на које ће учесник бити зван у случају победе. Ако учесник не пружи никакве информације у вези с тим, слажу се да се наведени надимак може користити као идентификација. Ако учесник више воли да се име уопште не користи, он то може назначити у своој пријави.

c) Вишеструке пријаве (укључујући пријаве у вези са различитим рачунима истог корисника) нису дозвољени.
3.3
Додатна правила за такмичења у вези са независним услугама друштвених медија:

Ако природа Такмичења или Обавештења захтева употребу налога друштвених мрежа код независног добављача, предуслов је за учешће да одговарајући налог учесника на друштвеним мрежама постоји од тренутка њихове акције до завршетка Такмичења . Оператор услуге друштвених медија није организатор такмичења. Сви захтеви учесника у вези са Такмичењем биће усмерени искључиво на Gameforge.
3.4
Додатна правила за такмичења у којима учесник учествује у постизању одређених циљева или испуњавању одређених задатака у игри (’Достигнућа’):

Ако се потребна акција за учешће заснива на постигнућу у игри, победницима се даје прилика да потврде или одбију своје учешће на такмичењу у року од једне недеље након обавештења.
4
Одобрење права на коришћење за подношење пријаве од стране учесника
4.1
Учесник даје Gameforge бесплатно, неексклузивно, опозиво право коришћења Садржаја у потребном обиму у сврху извршења Конкурса, неограничено у погледу времена и територије. То укључује право на репродукцију и уређивање Садржаја (нпр. Прилагођавање формата и величине слике, уређивачке промене). Такође укључује право да Садржај учини јавно доступним на Gameforge веб локацијама и Gameforge каналима друштвених медија („Презентација“) и да оператерима одговарајућих услуга друштвених медија додели потребна права за коришћење садржаја.
4.2
Gameforge задржава право да примени Садржај који су обезбедили победници као посебно признање у онлине игри и веб локације којима управља Gameforge (нпр. На екрану за учитавање). У ту сврху, учесник даје Gameforge права на коришћење Садржаја у истој мери као према горе поменутом параграфу 1. реченице 1. Ако корисник опозове ово додељивање права, Gameforge је дужан да обрише имплементирани Садржај након разумног временског периода , који неће бити дужи од 10 радних дана у седишту Gameforge. Ако је софтверска закрпа потребна за брисање Садржаја због врсте примене, овај период се продужава на време следеће закрпе софтвера, али ни у ком случају дуже од 9 месеци. Информације које учесник достави у складу са 3 (2) (б) сходно се примењују на идентификацију ауторских права.
4.3
Извршавајући пријаву, учесник потврђује да су сами спровели потребну акцију учешћа. Учесник гарантује да Садржај не крши било која права трећих лица и обештећује Gameforge против свих захтева које треће стране могу поднети у вези са Садржајем.
5
Одобрење права на коришћење од стране Gameforge
 
У сврху учешћа на конкурсима, Gameforge даје учеснику бесплатно, неискључиво право да користи потребни Садржај Gameforge услуге на коју се Конкурс односи у потребној мери (нпр. Снимке екрана, ако је то део њиховог учешћа у такмичењу).
6
Награде
6.1
Природа награда ће бити наведена у Обавештењеу. Победник је одговоран за свако опорезивање награда.
6.2
Новчани еквивалент награде или трансфер другој особи није могућ. Ако победник одбије награду или је у случају 3 (4) потврда изостављена, Gameforge има право да награду додели другом учеснику.
7
Одређивање победника
 
Gameforge ће одредити победнике на начин описан у Обавештењу. Ако нису наведени критеријуми за одређивање победника, Gameforge ће одредити победнике по сопственом нахођењу, посебно ако потребна акција учешћа укључује креативне радове учесника који подлежу субјективној оцени. ће одредити победнике по сопственом нахођењу, посебно ако потребна акција учешћа укључује креативне радове учесника који подлежу субјективној оцени.
8
Обавештавање и проглашење победника
8.1
Gameforge ће обавестити добитнике награда у року од четири недеље након истека рока за пријаву, е-поштом на адресу е-поште која се користи за пријаву („Обавештење“).
8.2
У складу са одредбом под 3 (2) (б), Gameforge има право да објави победника на Gameforge веб локацијама и Gameforge каналима друштвених медија.
9
Достава награда
9.1
Дигитална роба као награде:

Ако се награда састоји од дигиталне робе, она ће бити додата на рачун победника у року од једне недеље од обавештења или након, ако је примењиво, неопходног избора од стране победника. Ако је од победника потребан избор између неколико могућих награда и ако тај избор није извршен у року од две недеље након што Gameforge прими захтев за извршење избора, то доводи до губитка наградног захтева без замене, под условом да је ово истакнуто у захтеву. Gameforge тада има право да награду додели другом учеснику.
9.2
Физичке награде:

a) Gameforge ће тражити од добитника физичких награда у Обавештењу да пруже информације потребне за слање награде и, ако је применљиво, да наведу награду (нпр. Величине за текстил). Ако тражене информације не буду достављене у року од две недеље након пријема захтева, потраживање на награду учесника се губи без накнаде, под условом да је на ову последицу указано у захтеву, а Gameforge има право да награду додели другом уместо учесника.

b) Физичке награде ће послати добављач услуга испоруке (’Добављач услуга’) по налогу Gameforgeи захтева важећу поштанску адресу („Адреса“). Сматра се да је физичке награде доделио победницима Gameforge предајом награда добављачу услуга; потраживања Gameforge према овом добављачу услуга тренутно се преносе на победника. Ако награда не може бити испоручена као резултат погрешне адресе коју је доставио победник, то ће бити на штету погођеног добитника. Gameforge неће бити одговоран за било какав даљи покушај испоруке. Не постоји право на испоруку награда у земљу изван региона који испуњавају услове, наведено у Обавештењу.
10
Приватно
10.1
Gameforge ће обрађивати личне податке које су доставили учесници (ово су основни кориснички подаци са њиховог налога, тј. Име и адреса е-поште, поштанска адреса ако је наведена и име дато у складу са 3 (2) (б)) у оквиру опсега захтева за заштиту података и искључиво у сврху извршења Конкурса. То укључује проверу подобности за учешће и, ако је применљиво, слање Обавештења и награда, као и повезане презентације на Gameforge веб локацијама и Gameforge друштвеним медијским каналима (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www.facebook.com/gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/ као и сви постојећи канали на овим услугама одговарајуће игре).
10.2
Прикупљени лични подаци се у почетку чувају током трајања такмичења, а затим бришу. Ово искључује податке објављене у оквиру презентације, који се трајно чувају из разлога транспарентности. У мери у којој законски услови за задржавање предвиђају дугорочно складиштење, подаци ће бити избрисани најкасније по истеку таквих обавеза.
10.3
Додатне информације о руковању личним подацима од стране Gameforge могу се наћи у ‪Политици приватности‬ (видети посебно тачку 3.9 за одржавање такмичења и значајне правне основе за повезану обраду овог, као и тачку 6 о правима погођених лице).
11
Одговорност
11.1
Без обзира на законску основу, Gameforge, његови одбори, запослени и агенти одговорни су искључиво за хотимичну намеру и груб немар. Међутим, они одговарају само у случајевима када су повређене или занемарене уговорне обавезе и ограничене су на предвидиву штету, под условом да та ограничења нису у супротности са захтевима било ког важећег закона. Ова ограничења се не односе на губитак живота, телесне повреде или штету по здравље и на одговорност према Закону о одговорности за производ.
11.2
Gameforge неће бити одговоран за материјалне недостатке и правне недостатке награда. Ово се не односи ако је Gameforge на превару сакрио такав недостатак.
12
Завршне одредбе
12.1
Учесник се слаже са овим Условима и одредбама за учешће извођењем потребне акције учешћа. Поред ових Услова и одредби за учешће, примењују се и ‪Стандардни услови и услови коришћења‬ Gameforge.
12.2
Услови коришћења трећих лица укључених у извршење такмичења остају непромењени.
12.3
Gameforge задржава право да заврши такмичење пре истека периода учешћа, уколико се појави важан разлог. Важан разлог би посебно био ако се правилно извршење такмичења не може загарантовати из техничких, организационих или правних разлога.
12.4
Уговорни однос уређен је немачким правом, искључујући упутнице међународног приватног права. Ако учесник има уобичајено пребивалиште у другој држави унутар Европске уније током трајања Конкурса, важење строго применљивих правних прописа у питању остаће непромењено.
12.5
Правни лек је искључен у погледу подобности за учешће на такмичењима и у вези са извршењем такмичења, укључујући одређивање победника.
12.6
У случају да било која појединачна одредба ових Услова и одредби за учешће постане неефикасна, преостале одредбе остају на снази и обавезујуће. Неизвршива одредба замениће се одговарајућом законском одредбом.