Стандардни услови коришћења

1
Обим и Предмет услова коришћења
1.1
Ови стандардни Услови коришћења ("Услови коришћења") регулишу коришћење онлајн игара и других услуга, као што су форуми и системи подршке "Gameforge Services"), обезбедио је Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge").
1.2
Gameforge пружа Gameforge Услуге искључиво за кориснике. Gameforge Услуге могу да се користе било у облику бесплатне онлајн игре и услуга или као онлајн игре, услуге и права које корисник добија у замену за плаћање. У неким случајевимаGameforge Услуге могу да се користе у замену за једнократне или редовне накнаде ("Чланство"). Осим ако ови услови коришћења изричито предвиђају другачије, они се исто тако примењују на плаћањеGameforge услуга, укључујући чланство. Плаћено стицање виртуелних услуга или права и чланстава додатно подлежу посебним условима за уплаћено стицања виртуелне услуга и уређује бесплатно Чланство ("посебни услови").
1.3
Gameforge има право да прекине рад на Gameforge услуге без претходног обавештења ако су хитни случајеви из техничких разлога или због неопходних радова на одржавању. У свим осталим случајевима оправдано обавештење унапред ће бити обезбеђено коришћењем одговарајућа средства.
1.4
Gameforge услуге се могу користити само у тренутно важећој верзији.
1.5
Gameforge Услуге се искључиво намењене за забаву потрошача. Забрањено је да их користе у сврху стварања профита. Изузеци од овог захтевају претходну писмену сагласност Gameforge.
1.6
Корисник је сам одговоран за актуелност и подобност са његове стране користеног софтвера и хардвера, делимични и у коришћењу било каквих нових издања или других промена наGameforge услугама.
1.7
Gameforge Услуге подлежу важећим правилима игре или употребе ("Правилник"), уколико постоји, Gameforge права поседовања и власништва су дата у детаљно. Ако постоје било какве противречности између Условима коришћења и правила, ови услови имају предност, осим ако Правилнику буде признат приоритет у конкретном случају.
1.8
Супротна правила или стандардни услови и коришћења се неће примењивати.
2
Опште одредбе које се односе на закључење уговора
2.1
Да би користили Gameforge услуге корисник мора бити регистрован. То не важи у оним случајевима у којима је направљен изузетак у захтеву за регистрацију (нпр са ознаком линије "Играј одмах!"). Корисник мора увек бити регистрован како би се сачували статус и достигнућа у игри.
2.2
Корисници морају бити индивидуални физичка лица (групе, породице, живот партнера, итд није дозвољено). Упис морају бити лично завршен. Регистрација преко трећих лица није дозвољена.
2.3
Малолетницима је дозвољено да користе Gameforge услуге уколико је законски старатељ дао сагласност и ако је корисник достигао тражени узраст.
2.4
Током процеса регистрације корисник је дужан да унесете одређене податке као што су име играча и е-мејл адресу регистроване на његово име. Корисник нема право на доделу одређеног имена играча. Име играча не може да крши права трећих страна или било које релевантне законске регулативе нити може да увреди јавне пристојности. Корисник је изричито одговоран у том погледу. Такође није дозвољено користи е-мејл или интернет адреса као име играча. Информације које корисник пружа приликом регистрације морају бити у истините и потпуне. Корисник је дужан да стално ажурира информације које је навео приликом регистрације. Ако је то потребно за извршење уговора о лиценцирању, Gameforge има право да захтева одговарајући доказ о идентитету који ће бити избрисан одмах после верификације.
2.5
Уносом потребних података на једној од Gameforge интернет страница, корисник прихвата понуду за закључење уговора и лиценцирање регулисано овде. Gameforgeприхвата понуду активирањем корисничког налога. Gameforge има право да откључа кориснички налог у завистности од активације и-мајл адресе од стране корисника (ОПТ процедура). Ово се обаваља тако што Gameforge шаље кориснику мејл којим се потврђује пријем понуде и садржи захтев за корисника да потврди своју е-маил адресу. Овим активирањем Gameforge уговорна лиценца ће бити успостављена између Gameforge и корисника у складу са овим Условима коришћења. У неким случајевима процес регистрације може бити другачији од онога описаног овде - нарочито када је регистрација преко треће стране - сајтови (као што су друштвене мрежаме). У таквим случајевима кориснику ће бити објашњено како да достави уговор о прихватању потребан за лиценцирање.
2.6
Као алтернативу за регистрацију преко Gameforge веб странице, Gameforge може да омогући регистрацију преко других сајтова или друштвених мрежа (на пример "Facebook Connect"). У том контексту, када корисник дао своју сагласност са релевантним сајту оператера, његови лични подаци могу да се преносе на Gameforge. Коришћење овог поступка регистрације захтева од корисника да се региструје на важећем сајту или социјалној мрежи у складу са правилима и прописима који се примењују тамо. Одредбе Члана 2. одговарајуће пријаве за закључење уговора.
2.7
Немате право на регистрацију или активацију.
2.8
Једном када је регистрација успешно завршена, корисник креира кориснички налог којим самостално управља. Корисник може да креира налог на Gameforge портала или релевантном Gameforge сајту. Корисник такође може користити кориснички налог креиран на Gameforge порталу за све друге онлајн игаре повезане Gameforge са Gameforge порталом. Уколико није другачије назначено приликом креирања корисничког налога, кориснички налог креиран на страници онлајн игре искључиво је намењен за ту онлајн игру; не може да се користи и за друге онлајне игре. Gameforge задржава право да уметне техничка решења (на пример у облику портала) која омогућавају да се кориснички налози истовремено користе за неколико Gameforge услуга.
2.9
Кориснички налог се не може пренети или ставити на располагање другим лицима без сагласности Gameforge.
3
Опште дужности корисника
3.1
Податци за логовање, корисничка имена, лозинке
3.1.1
Корисник је дужан да податке о логовању држи у тајности. Нарочито, корисник је дужан да користи само своје податке за логовање на Gameforge услуге и да заштити од неовлашћеног приступа треће стране.
3.1.2
"Податци за логовање"подразумева се да су личних податци корисника које користи за аутентификацију и да спречи било какву злоупотребу од стране неовлашћених лица. Лозинка не може бити идентична називу играча и она мора да се састоји од најмање осам карактера који садрже комбинацију цифара и слова.
3.1.3
У случају да корисник има било који разлога да сумња да је трећа страна дошла или може доћи до тих податка, он је у обавези да одмах обавести Gameforge и промените своје податке сам или уз помоћ Gameforge. Gameforge, штавише, у том случају има право да привремено блокира приступ корисника налогу или у случају да Gameforge има било какве назнаке да се подаци злоупотребљавају. Кориснику ће опет бити дозвољено коришћење налога након што су сумње за злоупотребу отклоњене као неосноване.
3.1.4
Осим ако је дозвољено Правилником, корисник нема право ни под којим условима да користи податке за логовање другог корисника.
3.2
Употреба Gameforge услуга.
3.2.1
Gameforge Услуге укључују све врсте садржаја који се налазе под робном марком, ауторским правима или су на други начин заштићени у корист Gameforge или у корист трећих лица. Осим ако изричито није дозвољено од Gameforge, корисник нема право да модификује, репродукује или јавно дистрибуира Gameforge услуге или садржаје доступне у њима, нити могу да их користе за оглашавање или у било које друге сврхе осим уговором договорених. Репродукција је дозвољена само тамо где је то технички неопходно ради коришћења Gameforge услуга као уговорених. Информације о ауторским правима и заштитни знакови се несмеју мењати или уклањати.
3.2.2
Под појмом "Садржај" подразумевају се сви податци, слике, текстови, графикони, музичка дела, звуци, тонски записи, видео записи, програми или софтверски кодови као и све друге информације обезбеђене од стране Gameforge. Под појмом "Садржај" посебно се подразумевају све услуге доступне на преузимање.
3.2.3
Корисник је дужан да одустане од свих постпака који би могли угрозити или ометати рад Gameforge услуга, као и одустати од приступа податцима за чији приступ није овлашћен.
3.2.4
Корисник нема никакво право на објављивање садржаја на Gameforge интернет страницама.
3.2.5
Није дозвољено користити Gameforge странце преко услуга анонимности ради прикривање стварне ИП адресе или порекла корисника.
3.3
Кориштење клијент софтвера
 
Gameforge кориснику код понуда (укључујући и играма) за чије је коришћење потребно инталирати један клијент софтвер, пружа неискључиво (једноставно) према основи своје регистрације временски ограничено право да инсталира и користи клијетн софтвер. Било који облик комерцијалне експлоатације софтвера је забрањен. Промене клијент софтвера као и обрнути преводи лиценцираног програмског кода у друге кодне облке (декомпилација) као и све друге врсте реразвоја софтвера, односно, обрнутог инжењеринга су забрањене у мери у којој они нису у обавези да добију информације које су неопходне за успостављање неометаног рада клијент софтвера са другим програмима, а ако се успостављање неометаног рада не може на други успоставити тражи се дозвола од Gameforge и релевантне податаке не користити у било коју сврху осим у сврху успостављања неометаног рада и ове акције обавља корисник лично.
4
Посебни услови за коришћење онлине игара
4.1
Корисник у сваком кругу неке игре (нпр. света, свемира итд), може да учествује само са једном корисничким налогом, осим ако правила игре не дозвољавају више налога. Коришћење вишеструких налогом (мулти-налози) н није дозвољено. Gameforge према свом нахођењу може у било ком тренуту блокирати или обрисати ове мулти-налоге.
4.2
Кориснику је било који облик манипулације у онлајн игру забрањен. Корисник посебно нема права предузети мере, механизме или софтвер који би мењали функције или радњу игре. Корисник несме предузети мере које би за последицу имале неразумно или прекомерно оптерећење техничких капацитета. Кориснику није дозвољено да блокира генерисане садржаје од стране Gameforge или на било који други начин да омета игру.
4.3
Кориснику је забрањено да покреће игру било којим другим програмом осим интернет претраживача или са на располагање пруженим клијент програмом. Ово се посебно односи на Бот-ове и друге алате који би требали да замене или допуне интернет страницу. Такође су забрањене скипте као и делимично аутоматизовани програми који кориснику могу дати предност у односу на остале играче. У ову групу спада и функција аутоматског освежавања странице (Auto-Refresh-Funktion) као и сви други механизми итернет претаживача ако се ради о аутоматским процесима. Логовање је дозвољено само преко Gameforge странице и страница дозвољених од стране Gameforge (нпр. портали или социјалне мреже).

 
Корисник ни под каквим условима несме

 
а) стварати или користити програме за преваре, модове и/или хаковање (Hacks) нити користити било какве софтвере који могу променити доживљај онлајн игара,
 
б) користи софтвер којио омогућује "дата мининг" или на други начин снима или прикупља информације у вези са онлине игром,

 
ц) купи или прода објекте који су са Gameforge странице, било којој трећој страни у замену за ``прави`` новац или их мењати за добра, преговарати или их размењивати осим ако то није дозвољено у том посебном случају.
 
Ово укључује све радње еквивалентне наведеним забрањеним активностима.
4.4
Сва права на виртуелне објекте који се користе у онлајн игрицама у замену за плаћање припадају искључиво Gameforge осим када се користе у складу са овим условима коришћења
4.5
Није дозвољено да кориштење приватних сервера, односно сервери чији су власници корисници или трећа лица који омогућавају, успостављају или одржавају неовлашћени приступ Gameforge страницама, нарочито путем програма чија употреба није одобрена од Gameforge , или који опонашају или покушавају да опонашају Gameforge странице.
5
Посебни услови коришћења средстава комуникације (нпр. форума за дискусије, програма за дописивање и коментарисање)
5.1
Gameforge може обезбедити различита средства комуникације помоћу којих корисници могу објављивати своје садржаје и прилоге. Корисницима је допуштено да користе та средства у мери у којој је то могуће. Gameforge само олакшава размену информација пружањем техничких могућности. Не постоји право на пружање тих услуга.
5.2
Корисницима је забрањено да објављују и дистрибуирају (нпр. слике, видео, линкови, имена, текст) на Gameforge страници садржаје који


 
а) а) крши важеће законе или етичке садржаје;
 
б) нарушава заштитне знакове, патенте, индустријске и друге регистроване знакове, ауторска права, пословне тајне или друга права трећих лица;
 
в) је неморалне, расистичке, насилне или порнографске природе, или који на други начин угрожава добробит или карактер деце и младих;
 
г) је увредљиве, узнемирујуће или клеветничке природе;
 
д) подстиче шеме пирамидалних превара;
 
ђ) оставља погрешан утисак да је постављен или одобрен од стране Gameforge;
 
е) указује на личне податке трећег лица без његове изричите сагласности;
 
ж) има комерцијалну природу и/или служи у рекламне сврхе.
5.3
Корисници су дужни су да не користе увредљив начин изражавања, да не дискриминишу било који политички или верски садржај или садржај са сексуалним референцама.
5.4
Gameforge не полаже право на садржај који поставе корисници. Корисник ипак даје Gameforge трајно, неопозиво и неискључиво право за коришћење садржаја и прилога постављених од стране корисника на Gameforge страницама. Gameforge истиче да да користи узорак методу за проверу. Корисник може да пријави компанији Gameforge садржај који је можда илегалан. Gameforge ће у том случају реаговати најбрже могуће и пријављени садржај ће уредити у неопходној мери или га избрисати.
6
Последице кршења обавеза
6.1
Ако је Gameforge предмет неког садржаја, корисник га мора у што краћем року уклонити. Gameforge задржава права да то уклони.
6.2
Без обзира на све законска права или уговорна права, а посебно право на раскид уговора сходно члану 8.2 Услова коришћења, користећи своје дискреционо право Gameforge може да предузме једну или више од следећих мера ако постоје стварне назнаке које заиста указују на то да је корисник прекршио одредбе и услове коришћења или релевантних важећих допунских услова и правила, осим ако корисник није одговоран за кршење:

 
а) уреди или избрише садржај;
 
б) упозори корисника;
 
в) упозори на лоше понашање у одговарајућој игри и идентификује одговорног корисника;
 
д) привремено искључи корисника и
 
ђ) искључи корисника, укључујући и будуће налоге.
6.3
Корисник коме је приступ био блокиран или забрањен не може поново да се региструје без претходне сагласности компаније Gameforge .
7
Порицање
7.1
Gameforge је одговорна према законским одредбама за штету / губитак који трпе корисници, а проузрокованих намерно или непажњом Gameforge или њених сарадника. То се односи и на личне повреде и оштећења, дефинисане Законом о исправности производа (Produkthaftungsgesetz).
7.2
У супротном одговорност Gameforge's у вези са правом на надокнаду – без обзира на правни основ – је ограничена следећим одредбама, уколико није другачије предвиђено гаранцијама које је издао Gameforge:
7.2.1
У вези саа оштећењима / губитаком изазваним непажњом, Gameforge ће бити одговорни само уколико питање се односи на кршење основних уговорних обавеза. Основне уговорне обавезе као што је претходно наведено су обавезе које осигуравају да уговор тече у складу са регулативама како би се постигао циљ уговора а на шта се корисник може ослонити. У случају да Gameforge је овим одговоран за немар, одговорност Gameforge ће бити ограничена на оштећења / губитак који је типичан за ову врсту споразума.
7.2.2
Одговорност Gameforge у вези са губљењем подака и / или програма изгубљених због Gameforge's немара, ће бити ограничена је само на случајеве када корисници нису могли да избегну такав губитак предузимањем одговарајућих мера заштите података.
7.3
Одредбе предвиђене у претходним тачкама и на одговарајући начин се примењују код надокнаде трошкова (одељак 284 Немачки грађански законик (БГБ)).
7.4
Наведено одрицање се примењује у корист Gameforge's сарадника.
7.5
Gameforge није одговорна за било какве трошкове које имају корисници који користе услуге које нису понуђене од стране Gameforge . То се посебно односи на трошкове настале због преноса података до и од терминала корисника, као и за све трошкове које има корисник прилиом коришћења платних система.
7.6
Било какав облик одговорности је погледу кварова код Gameforge страница на почетку пружања услуга; нпр Gameforge је одговорна само уколико је Gameforge или њени сарадници одговоран за тај квар.
8
Трајање уговора; брисање корисничког налога
8.1
Уколико другачије није изричито наведено у поступку регистрације, споразум за коришћење Gameforge услуга закључује се на неодређено време.
Под условом да није договорен ограничен рок трајања услуга,обе стране имају право да откажу уговор за погодности са отказним роком од две недеље. Ако је договорен ограничени термин трајања уговора он може бити раскинут након истека рока. Уколико након истека рока уговор није прекинут негова важност се аутоматски продужује на исто време трајања као што је претходно договорено.
8.2
Обе уговорне стране могу моментално да раскину уговор ако имају ваљане разлоге. Под ваљаним ралозима подразумевамо:
 
а) када корисник касни са уплатом надокнаде и не изврши уплату упркос томе што је опоменут, или када неовлашћено користи плаћене услуге Gameforge,
 
б) када понашање корисника значајно утиче на коришћење игре од стране других корисника;
 
е) када корисник намерно крши важеће законе, садржане у Члану 3, 4 или 5 Услова коришћења, допунски важећим условима и / или правила, осим ако он није одговоран за кршење.
8.3
Прекидање уговора мора бити обављено писменим путем. Прекиди преко имејл-а задовољавају форму раскида писменим путем. Прекид уговора се, такође може извршити коришћењем функције интегрисане у интернет страницу игре која је у питању.
8.4
Gameforge је овлашћена да укине кориснички налог уколико за то постоји оправдани разлог (нпр. уколико је кориснички налог без премијум чланства неактиван дужи временски период). Одговарајући разлози и предуслови за брисање корисничког налога могу се прочитати у Правилима – уколико постоје- игре која је у питању. Gameforge има право да по сопственом нахођењу обрише корисничке налоге по истеку уговора.
8.5
Ако Gameforge изда обавештење о укидању лиценцног уговора из разлога за које корисник није одговоран, или ако престане са радом одговарајућа Gameforge услуга пре отказивања, корисник има право да захтева повраћај вредности средстава у вредности еквивалентној вредности Премијум средстава која се још увек налазе на његовом рачуну или надокнаду преосталог периода чланства.
9
Важећи закон, суд
 
Уговорни однос је регулисан немачким законом уз искључење Конвенције Уједињених нација о уговорима за међународну продају робе и прописа међународног приватног права. Ако у време релевантног закључења уговора (регистрација, куповина плаћене услуге) корисник има пребивалиште у другој земљи у оквиру Европске уније, валидност строго важећих законских прописа који су у питању остаје непромењена избором закона начињеним у првој реченици.
10
Измене и допуне ових Услова коришћења, разно, комуникација, Раздвојивост клаузула
10.1
Gameforge задржава право да измени одредбе и услове коришћења. Gameforge ће обавестити кориснике путем е-маила на измене услова најмање четири недеље пре ступања на снагу, а она обавештава корисника и о предложеној применљивости ових нових Услова коришћења, као и на право корисника да уложи жалбу на њихову применљивост. Уколико корисник не уложи приговор на примењивост нових Услова коришћења у том периоду, или ако се корисник поново пријављује Gameforge страницу након измене услова, а услови коришћења су ступили на снагу, ови измењени услови ће се сматрати прихваћеним. Gameforge ће обавестити корисника о импликацијама периода од четири недеље, право на приговор и правне последице неодазивања коришћењем одговарајућег обрасца.
10.2
Корисник има право да изврши надокнаду само ако је његова контра тврдња легално примењива (правоснажна), или је овлашћен или неоспорен од Gameforge. Корисник може извршити право на своја потраживања само ако су она успостављена у складу са овим споразумом.
10.3
Gameforge ће по правилу са кориснико комуницирати путем електронске поште –уколико није другачује прописано у овим Одредбама и Условима коришћења. Корисник треба да обезбеди да се адреса електронске поште коју је користио при регистрацији редовно проверава на поруке упућене од стране Gameforge. Ако корисник контактира Gameforge он мора да наведе коју онлајн игру игра и налог у тој игри. Gameforge ће обезбедити систем подршке за питања подршке. Gameforge има право да наложи кориснику да комуницира искључиво преко система подршке у вези са питањима подршке.
10.4
Уколико су неке одредбе ових Одредби и Услова коришћења постале неважеће, или ће то постати, или су у супротности са законским прописима, преостале одредбе и даље ће важити у потпуности. Неприменљива одредба ће бити замењена са релевантном законском одредбом.
 
Karlsruhe, June 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Немачка
 
Локални суд Mannheim, регистрациони корпорацијски број је 718029
Порески идентификациони број: DE 814330106
Генерални директори: Alexander Rösner
Обавештење везано за интернет решавање проблема:
Gameforge 4D GmbH није у обавези и нема намеру да учествује у таквим поступцима.