Dataskydd

Gameforge 4D GmbH,Albert-Nestler-Straße 8,76131 Karlsruhe, Gameforge tar mycket allvarligt på att din persondata skall skyddas. Följande tillkännagivande är till för att du skall veta vilka persondata vi samlar in och hur vi bearbetar dessa och använder dem.
Syftet med detta tillkännagivande gällande persondataskydd
Denna förklaring gällande dataskydd gäller alla tjänster som erbjuds på Gameforge internetsidor, särskilt på Gameforge portalsidor och på de enskilda spelsidorna för onlinespelen. Såvitt inget annat anges, reglerar detta tillkännagivande gällande dataskydd uteslutande hur Gameforge hanterar dina persondata. I det fall att du använder dig av tredje parts tjänster, gäller enbart denna tredje parts villkor för dataskydd. Gameforge kontrollerar inte tredje parts villkor för dataskydd.
Ansvarig hanterare
Den verksamhet som är ansvarig i den tyska dataskyddslagens mening är Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe. Vid frågor gällande dataskydd bör du vända dig till . På denna adress kan du alltid ställa frågor om dataskydd, fråga vilka data om dig som har lagrats hos Gameforge. Alternativt kan du också skriva till oss på den ovan angivna postadressen. Då skall du om möjligt ange vilket onlinespel du deltagit i, vilken server samt ditt spelar-alias. Detta kommer inte att leda till några andra kostnader än överföringskostnader som anges i basräntan (dvs kostnaderna för Internet, e-post, mobiltelefon eller telefon anslutning).
Allmän Information
Vi samlar in, bearbetar och använder persondata enbart med ditt tillstånd, om det inte redan är tillåtet genom lag. Om samtycke förklaras elektroniskt inom ramen för vår närvaro på Internet, kommer vi uppfylla de lagstadgade skyldigheterna att informera dig om det.
Datainsamling
I princip kan du ta del av vårt internetutbud utan att meddela oss persondata. Det är alltid ditt val om du vill bestämma att delge oss din persondata. Vi samlar in dessa data för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Till detta räknas förutom övervakning av att användarvillkoren och spelreglerna efterlevs, särskilt att den betalnings-process som du initierat löper i laga ordning. Om du vill registrera dig på våra internetsidor, delta i vinstspel eller vill prenumerera på vårt nyhetsbrev, är det nödvändigt att du lämnar persondata. Detta inkluderar till exempel, ditt namn, epostadress och annan personlig data som Gameforge frågar om i vissa fall. Den automatiska insamlingen av viss data hos registrerade kunder, såsom IP-Adress, som krävs för den tekniska implementationen av våra tjänster samt övervakning av användningen av våra tjänster i enlighet med lagen och kontraktet. Ett korrekt genomförande av användaravtalet involverar en särskild kontroll av efterlevnaden av användarvillkoren och spelreglerna. Vi ger er kunder en klient att ladda ner för att delta i våra spel, ett program för att undvika ändring eller bedrägliga ingrepp i spelet kan installeras i spelet tillsammans med denna klient för att förhindra olaglig användning av spelet och manipulation av data. Sådana program startar tillsammans med respektive spel och finns bara till för att skydda data på respektive spel som lagras på klienten och på våra servrar. Under deltagandet på respektive spel, sker en analys av klientens mjukvara, en teknisk kommunikation mellan klienten och våra servrar så väl som kända olagliga tekniska manipuleringar och hjälpmedel (speciellt hack och fusk) kan genomföras. Vidare analys av din dator och data kan inte genomföras; ingen speciell kommunikation du har i spelet och inte heller den data du har sparad på din dator utanför spelet kommer att utvärderas. Om inga ändringar sker på klienten eller kommunikationen mellan klienten och servrarna hittas på din dator, så samlas inte personlig data in och skickas inte heller till respektive spelserver eller till Gameforge. Vid missbruk, särskilt teknisk manipulation och kränkning av användarvillkoren och spelreglerna detekteras, kommer de uppgifter som krävs för att eliminera missbruket kommer att överlämnas till Gameforge. Om det kommer fram att ett sånt program är installerat vid sidan av spelet, så kommer du få en separat notis om detta. Du kan avbryta eller ångra installationen när du vill genom att avbryta installationen av klienten eller att avinstallera klienten.
Cookies
Av tekniska skäl och för att göra besök på vår närvaro på Internet så angenäm som möjligt, använder vi, liksom många andra företag, våra egna cookies utöver Google Analytics-cookies som beskrivs ovan. Efter ditt besök på våra sidor, raderas dessa cookies automatiskt från din hårddisk; vissa cookies kan lagras på din hårddisk en längre period pga tekniska orsaker. Din webbläsare kan ställas in att förkasta cookies generellt eller ta bort dem i enskilda fall. Om du vill förhindra att cookies installeras eller bara vill radera vissa cookies, vänligen följ instruktionerna från skaparen av din browser. Vänligen observera att du inte längre kan ha möjlighet att använda våra internetsidor eller bara på ett begränsat sätt av tekniska skäl.
Insamling av data för statistiska ändamål
Inom ramen för statistiska utvärderingar, samlar vi i vissa områden in internetdata som operativsystem och version, browser och version, IP adress och ytterligare systemdata. Vi använder denna data för statistiska utvärderingar, speciellt med orsak att justera vår närvaro enligt användarnas önskemål. Där det är möjligt, är data anonymiserad. Ingen data skickas till tredje part.
Återkallande av tillstånd
I den mån behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt medgivande och är inte avtal eller i lag berättigat, kan du dra tillbaka ditt samtycke till databehandling när som helst med verkan för framtiden. I den mån utträdet avser mottagandet av nyhetsbrev eller andra email, kommer du bli informerad som en del av kommunikationen att du kan avbryta prenumerationen när som helst. Ångrandet av din prenumeration kommer inte att leda till några andra kostnader än överföringskostnader som anges i basräntan. Annars, referera till supporten på webbplatsen eller spelet du använde för att dra tillbaka ditt medgivande. Ångrandet av din prenumeration kommer inte att leda till några andra kostnader än överföringskostnader som anges i basräntan.
Användning av pseudonymer
I många fall är det möjligt att använda Gameforge´s tjänster med pseudonymer. Användare uppmuntras till att använda sig av denna funktion.
Användning av din personliga data
Vi använder din personliga data för att ständigt förbättra våra tjänster och leva upp till användarnas behov.Gameforge använder din personliga data för etablering, implementering och lösningar för ditt avtal medGameforge och hantering av betalningar. Dessutom så använder vi din data för att kunna kommunicera med dig. Detta inkluderar att vi kan, som det kan vara, informera dig om nyheterna i våra tjänster via email. Således använder vi din data för att reguljärt informera dig om våra produkter, tjänster och vissa event från våra många tjänster och koncerners tjänster som kanske kan intressera dig. Du kan också få emails som gäller kundundersökningar. Du kan få e-postmeddelanden från oss från följande adresser: , , till slut så använder vi din data för att skydda våra webbsidor från missbruk och för att kunna spåra obehörig åtkomst.
Utlämnande av personuppgifter
Självklart säljer vi inte dina persondata vidare till tredje part. Utöver användandet av Google Analytics, lämnar Gameforge uteslutande dina personuppgifter till tredje parter i följande utsträckning: Vi samarbetar med betalningsleverantörer (t.ex. kreditkortsföretag , banker, PayPal, mobila tjänster, inkassobyråer, etc.), leverantörer som skapar och sammanställer statistik, IT-tjänster (t.ex. datacenter, värdar, backup-tjänster, databastjänster). Dessa företag har bara tillgång till dina persondata i den mån det är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag. Dessa företag är skyldiga att behandla dina persondata i enlighet med detta tillkännagivande gällande dataskydd, liksom i enlighet med gällande dataskyddslagar. I det fall att Gameforge, företag kontrollerade av Gameforge, enskilda dotterföretag eller delar av företag säljs, överförs i regel din kundinformation tillsammans med den del av företaget som byter ägare. Naturligtvis, i det här fallet är din data också föremål för denna sekretesspolicy och relevanta lagar om dataskydd.
Avlägsnande av data
Om dina data inte längre krävs för de ovan nämnda ändamålen, inklusive för betalning, av skatteskäl eller av andra rättsskäl, kommer de att avlägsnas.
Säkerhet för dina personuppgifter
Vi hanterar de data som vi fått från dig enligt den Tyska Dataskyddslagen. Alla våra medarbetare är förpliktigade till datasekretess och till att följa bestämmelserna för dataskydd, och har informerats om detta. Vid betalningsprocesser kommer din data att överföras krypterat genom att vi använder SSL krypterings teknik. Vår SSL-överföring har certifierats av THAWTE.