Dataskydd

Gameforge Productions GmbH, respektive Gameforge 4D GmbH, båda med adress Albert-Nestler-Strasse 8, D-76131 Karlsruhe, Tyskland, samt de andra företagen i Gameforgegruppen ("Gameforge"), tar mycket allvarligt på att dina persondata skall skyddas. Följande tillkännagivande är till för att du skall veta vilka persondata vi samlar in och hur vi bearbetar dessa och använder dem. Vem som erbjuder användaren spelet och är användarens avtalspartner inom Gameforgegruppen framgår ur varje enskilt spels impressum.

1. Syftet med detta tillkännagivande gällande persondataskydd
Denna förklaring gällande dataskydd gäller alla tjänster som erbjuds på Gameforge-internetsidorna, särskilt på Gameforge-portalsidan och på de enskilda spelsidorna för onlinespelen. Såvitt inget annat anges, reglerar detta tillkännagivande gällande dataskydd uteslutande hur Gameforge hanterar dina persondata. I det fall att du använder dig av tredje parts tjänster, gäller enbart denna tredje parts villkor för dataskydd. Gameforge kontrollerar inte tredje parts villkor för dataskydd.

2. Ansvarig hanterare
Den verksamhet som är ansvarig i den tyska dataskyddslagens (Bundesdatenschutzgesetz) mening är Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, D-76131 Karlsruhe, Tyskland.
Vid frågor gällande dataskydd bör du vända dig till datenschutz@gameforge.com. På denna adress kan du alltid ställa frågor om dataskydd, fråga vilka data om dig som har lagrats hos Gameforge, ändra dessa eller avlägsna dem. Alternativt kan du också skriva till oss på den ovan angivna postadressen. Då skall du om möjligt ange vilket online-spel du deltagit i, vilken server du använt samt ditt spelar-alias.

3. Datainsamling
I princip kan du ta del av vårt internet-utbud utan att meddela oss persondata. Du kan alltid fritt bestämma om du vill meddela oss dina persondata. Vi samlar in dessa data för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig enligt användaravtalets villkor. Till detta räknas, förutom övervakning av att användarvillkoren och spelreglerna efterlevs, särskilt att den betalningsprocess som du initierat löper i laga ordning.Om du registrerar dig på våra internetsidor, deltar i vinstspel eller vill prenumerera på vårt nyhetsbrev, är det nödvändigt att du lämnar persondata. Sådana data är exempelvis ditt namn, din adress, din e-postadress och andra persondata som Gameforge frågar om i det enskilda fallet. Många gånger går det bra att använda Gameforges tjänster under pseudonym. Användare uppmanas att använda sig av denna möjlighet.Därutöver överförs vissa data, som t.ex IP-adress, browsertyp och deltagandeperioder automatiskt från din dator till oss, och lagras på vår server. Förutom för att följa upp otillåtet användande av vårt internetutbud, används dessa data enbart för statistik och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Såvitt det är möjligt görs data anonyma inför sådan användning.För att göra vårt internetutbud så tilltalande som möjligt för dig, använder vi, precis som många andra företag, såkallade cookies. Dessa cookies avlägsnas i regel automatiskt från din hårddisk efter att du avslutat ditt besök på våra webbsidor. Internetbrowsern kan ställas in så att cookies generellt inte tillåts. Av tekniska skäl kan det hända att användning av våra internetsidor i detta fall inte är möjlig, eller bara begränsat möjlig.Vi samlar in, bearbetar och använder persondata enbart med ditt tillstång, om det inte redan är tillåtet genom lag. Om du ger din tillåtelse elektroniskt inom ramen för vårt internetutbud, åtar vi oss den lagenliga informationsplikten.

4. Användning av dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter i syfte att ständigt förbättra vårt utbud av tjänster och för att tillgodose användarens behov. Gameforge använder din personliga information för att upprätta, bearbeta och lösning av ditt användarnamn relation med Gameforge och hantering av betalningar. Dessutom använder vi dina uppgifter för att kommunicera med dig. Detta innefattar att vi, i förekommande fall, informerar dig om nyheter om våra tjänster via e-post. Vi använder dina personuppgifter för att informera dig om produkter, tjänster eller vissa händelser som kan vara av intresse för dig regelbundet. Du kanske också skickat e-post i linje med kundundersökningar.

Du kan få e-postmeddelanden från oss från följande adresser:

4story@news.gameforge.com, airrivals@news.gameforge.com, battleknight@news.gameforge.com, bitefight@news.gameforge.com, cabal@news.gameforge.com, couchpotatoes@news.gameforge.com, europe1400@news.gameforge.com, funfari@news.gameforge.com, gatesofandaron@news.gameforge.com, gilde1400@news.gameforge.com, ikariam@news.gameforge.com, kingsage@news.gameforge.com, metin2@news.gameforge.com, nostale@news.gameforge.com, ogame@news.gameforge.com, tanoth@news.gameforge.com, warpfire@news.gameforge.com, wildguns@news.gameforge.com, zookingdom@news.gameforge.com, mmogame@news.gameforge.com, noxmortis@news.gameforge.com, drivals@news.gameforge.com, gameforge@news.gameforge.com, gameforge_web@news.gameforge.com, gameforge_mmo@news.gameforge.com

Du kommer att informeras inom ramen för detta meddelande att du kan avsluta prenumerationen när som helst. Slutligen använder vi dina uppgifter för att skydda våra webbsidor och för att spåra obehörig åtkomst.

5. Vidarelämnande av data
Självklart säljer vi inte dina persondata vidare till tredje part. Det är bara i följande fall som Gameforge lämnar vidare de persondata du givit oss till tredje part:Vi samarbetar med företag som erbjuder betalningsöverföringar (exempelvis kreditkortsföretag, banker, PayPal, mobiltelefontjänster, inkassofirmor osv.), företag som upprättar och analyserar statistik, och IT-företag (t.ex. räknecentraler, webbhotell, backup-serviceföretag, databanker osv.). Dessa företag har bara tillgång till dina persondata i den mån det är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag. Dessa företag är skyldiga att behandla dina persondata i enlighet med detta tillkännagivande gällande dataskydd, liksom i enlighet med gällande dataskyddslagar.I det fall att Gameforge, företag som styrs av Gameforge, enskilda dotterföretag eller delar av företag säljs, överförs i regel din kundinformation tillsammans med den del av företaget som byter ägare. Dina data hanteras dock självklart också i detta fall i enlighet med detta tillkännagivande gällande dataskydd, liksom i enlighet med gällande dataskyddslagar.

6. Avlägsnande av data
Om dina data inte längre krävs för de ovan nämnda ändamålen, inklusive för betalning, av skatteskäl eller av andra rättsskäl, kommer de att avlägsnas.

7. Dataskydd
Vi hanterar de data som vi fått från dig enligt den tyska dataskyddslagen (Datenschutzrecht). Alla våra medarbetare är förpliktigade till datasekretess och till att följa bestämmelserna för dataskydd, och har informerats om detta.Vid betalningsprocesser kommer dina data att överföras krypterade genom att vi använder SSL-förfarandet. Vår SSL-överföring har certifierats av THAWTE.


Navigation:

 -  Allmänna villkor Gameforge 4D GmbH - 
 - Kontakta Gameforge 4D GmbH - 
 - Dataskydd Gameforge 4D GmbH -