Information om ångerrätt

Ångerrätt
Ni har rätt att utan angivande av skäl ångra detta avtal inom fjorton dagar.
Ångerfristen är fjorton dagar från dagen för avtalets ingående.
För att utöva Er ångerrätt måste Ni informera oss (Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Fax: +49 (0)721 354808152, E-mail: ) genom en entydig förklaring (t.ex. ett brev skickat per post, telefax eller e-mail) om Ert beslut att ångra detta avtal. För detta ändamål kan Ni använda det bifogade ångerformuläret, vilket emellertid inte är något krav.
För iakttagande av ångerfristen räcker det att Ni skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.
Följder av att ångerrätten utövas
Om Ni ångrar detta avtal ska vi betala tillbaka alla betalningar som vi har erhållit från Er till Er, inklusive leveranskostnader (med undantag för ytterligare kostnader som är en följd av att Ni har valt en annan slags leverans än den av oss erbjudna, billigaste standardleveransen) omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet om utövandet av rätten att ångra detta avtal inkommit till oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som Ni använde vid den ursprungliga transaktionen, utom när något annat uttryckligen har avtalats med Er; inte i något fall måste Ni betala avgifter p.g.a. denna återbetalning.
Mall-Ångerformulär
(Om Ni vill ångra detta avtal fyller Ni vänligen i detta formulär och skickar tillbaka det.)
(*) Stryk det som inte är tillämpligt