Cayma beyanı

Cayma hakkı
On dört gün içinde herhangi bir gerekçe belirtmek zorunda olmadan bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz.
Cayma süresi, sözleşmenin yapıldığı gün itibariyle on dört gündür.
Cayma hakkından yararlanabilmek için (Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Faks: +49 (0)721 354808152, e-posta: ) bize net bir açıklamayla birlikte (örn. postayla gönderilmiş bir mektupla, faksla ya da e-postayla) bu sözleşmeyi feshetme kararınız hakkında bilgi vermelisiniz. Bunun için ekteki örnek cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu formun kullanılması şart koşulmamaktadır.
Cayma süresine uyabilmek için cayma hakkının kullanıldığına dair bildiriyi, cayma süresi dolmadan göndermiş olmanız gerekmektedir.
Caymanın sonuçları
Bu sözleşmeden caydığınız takdirde sizden aldığımız tüm ücretleri ve de gönderim ücretlerini (bizim sunduğumuz uygun ücretli standart gönderinin dışında başka bir gönderim şekli tercih ettiğiniz için doğan ekstra giderler hariç), sözleşmeden caydığınıza dair bildiriyi aldığımız günden sonra en geç on dört gün içerisinde ve derhal iade etmek zorundayız. Aksi kararlaştırılmadığı sürece bu ödeme iadesi için sizin kullandığınız ödeme işlemini kullanacağız; hiçbir şekilde bu ödeme iadesinden dolayı size ekstra masraf doğmayacaktır.
Örnek cayma formu
(Sözleşmeden caymak istediğiniz takdirde bu formu doldurun ve bize geri gönderin.)
(*) İlgisiz alanların üzerini çizin