Sanal eşyaların ücret karşılığı satın alınması ve ücrete tabii üyelikler için özel şartlar

1
Özel şartların konusu
 
Bu özel şartlarda ("Şartlar") Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge") tarafından sunulan çevrimiçi oyunlar çerçevesinde sanal eşyaların bir ücret karşılığı satın alınması ve ücretli üyeliklerin oluşumu, ifası ve sonlandırılması düzenlenmiştir.
2
Sanal eşyaların ücret karşılığı satın alınmasıyla ilgili özel şartlar
2.1
Kullanıcı ücret karşılığında bir "Premium para birimi" satın alabilir. "Premium para birimi" çeşitli çevrimiçi oyunlarda farklı bir ada sahip olabilir.
2.2
Kullanıcı "Premium para birimi" satın alma sözleşmesini, ilgili çevrimiçi oyunda satın almak istediği "Premium hizmet" miktarını seçerek ve "Şimdi satın al"a ya da benzer biçimde işaretlenmiş butona tıklayarak kabul etmiş olur. Sözleşme, Gameforge kullanıcıya satın aldığı Premium para birimini kullanıcı hesabına geçirdiğinde akdedilmiş sayılır.
2.3
Premium para biriminin kullanıcı hesabına geçirilmesiyle birlikte kullanıcı, o tarihte Gameforge tarafından ilgili çevrimiçi oyunda sunulan ve buradan daha detaylı açıklanan sanal eşyaları veya avantajları satın alma şeklindeki sözleşme vadesiyle sınırlı ve başkasına devredilmesi mümkün olmayan hakkı elde etmiş olur (tabii eğer kullanıcı hesabına geçirilen "Premium para birimi" satın alma işlemi için yeterliyse). Kullanıcı hesabından, sanal eşya veya avantaj için belirtilen tutar değerince "Premium para birimi" çekilir.
2.4
Premium para birimini satın alma bedeli Gameforge tarafından entegre edilen ve kullanıcıya çeşitli ödeme yöntemleri sunan ("Ödeme Yöntemleri") ödeme sağlayıcısı üzerinden ödenir. Kullanıcı burada tercih ettiği ödeme yöntemini seçebilir. Kullanıcı tercih ettiği ödeme sağlayıcısı ile kendisi arasında ödeme işlemi gerçekleşirken, ilgili ödeme sağlayıcısının hükümlerine dayanan bir sözleşme oluştuğunu bilir.
2.5
Kullanıcı No. 2.2'de bahsi geçen eylemini, ödeme işlemlerinin No. 2.4'te ödeme sağlayıcısı üzerinden tamamlanması için gereken her bir adım tamamlanana kadar geri alabilir. O ana kadar bilgileri girerek yapılan hatalar da tarayıcıdaki "Geri" butonuna basılarak düzeltilebilir.
2.6
Kullanıcının satın aldığı Premium para birim üzerindeki hakkı, genel kullanım şartlarında düzenlenen kullanım sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte son bulur. Kullanıcı hesabı, genel kullanım şartlarındaki No. 6.2 bent d)'de belirtilen anlamda bloke edilmişse Gameforge bu blokaj süresi boyunca hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir.
2.7
Kullanıcının No. 2.3'e göre satın aldığı Premium para birimi kullanma hakkı, genel kullanım şartlarında düzenlenen kullanım sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte son bulur. Sanal eşyanın veya avantajın tanımında belli bir kullanım süresi belirtilmemişse, kullanıcı belli bir asgari süre içinde sanal eşyaları veya avantajları kullanma hakkına sahip olmaz.
3
Ücretli üyeliklere ilişkin özel hükümler
3.1
Bir üyelik kaydıyla birlikte kullanıcı kendisi tarafından seçilen (asgari) üyelik süresi boyunca çevrimiçi oyun içinde üyeliğe sahip olmayan oyuncuların erişim hakkı olmayan özel avantajlara (örn. özel fonksiyonlara, genel erişime kapalı olan alanlara giriş) sahip olur.
3.2
Kullanıcı üyeliğin "asgari" süresini ve dolayısıyla da ödeyeceği ücreti kendi seçer. Kullanıcı aynı sayfada ödeme yöntemini ve dolayısıyla da ödeme sağlayıcısını seçer. No. 2.2, 2.4 ve 2.5 aynen geçerlidir. Üyelik için ödenecek ücretler, üyelik vadesinin başında peşin ödenir.
3.3
Üyelik, genel kullanım şartlarındaki No. 8.1'den farklı olarak vade sonuna kadar bir fesih süresine uymak zorunda olmadan her zaman feshedilebilir. Fesih işlemleri e-posta ile ya da yazılı olarak yapılabilir. Fesih işlemi kullanıcı hesabı yönetim menüsüne entegre edilmiş bir işlev ise fesih, bu işlev kullanılarak da yapılabilir. Kullanıcı tarafından seçilen ödeme yönteminden dolayı otomatik uzatma söz konusu ise ve üyeliğin, taraflardan birince vade dolmadan önce feshedilmezse, vade bitiminde üyelik otomatik olarak kararlaştırılan vade kadar uzar. Kullanıcı üyelik kaydından önce üyeliğin otomatik uzatılacağı veya uzatılmayacağı konusunda bilgilendirilir.
4
Premium para birimin satın alınması ve kullanıcı lehine üyelik kaydı oluşturma
4.1
Gameforge'un bu şartlardaki No. 2 ve 3'e göre sağladığı hizmetlerin sözleşme ortağı kullanıcı ile özdeş olmayan ve bu hizmetleri sadece kullanıcının lehine satın alan bir kişi de olabilir (üçüncü şahıslar lehine sözleşme). Bu durum, özellikle de No. 2.4'te belirtilen anlamda bir ödeme aracına sahip olan bir kişi (örn. kredi kartı, banka hesabı, telefon hattı vs. sahibi) sunulan hizmeti ilgili kullanıcı için satın almak istediğinde söz konusudur.
4.2
No. 4.1'de belirtilen durumlarda sadece, para biriminin hesabına geçirildiği kullanıcı hesabının sahibi Gameforge üzerinden söz konusu hizmeti talep etme hakkına sahiptir. Gameforge doğrudan ilgili kullanıcıya hizmet verir.
5
Cayma halinde ücret ve ödeme aracı iadesi
5.1
Kanuni bir cayma hakkının geçerli biçimde kullanıldığı durumların haricinde henüz kullanılmamış "Premium para birimler" için ödenen ücretin ya da üyeliğin geri kalanına ait ücretin iadesi sadece genel kullanım şartlarında No. 8.5'e göre düşünülebilir.
5.2
Kanuni bir cayma hakkının geçerli biçimde kullanıldığı durumlarda Gameforge kullanıcının kullandığı ödeme aracının aynısını kullanmak zorundadır. Eğer bu mümkün değilse ücret iadesi, yetkili bir tarafından belirtilen bir banka hesabına yapılacak havale yoluyla gerçekleşir.
6
Diğer hükümler
6.1
İnternet erişimini oluşturmak ve sağlamak için geçerli olan temel tarifelerin ve No. 2 ve 3'e dayanan Gameforge hizmet bedellerinin dışında başka bir ücret ödenmesine gerek yoktur.
6.2
Gameforge https://billing.gameforge.com/ üzerinden billing desteği ve http://support.gameforge.com/ üzerinden de oyun desteği sağlamaktadır. Telefonla destek verilmemektedir.
6.3
 
Haziran 2014, Karlsruhe
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Almanya
 
Mannheim Asliye Mahkemesi, Tic. Kay. No. 718029
Vergi Kimlik No: DE 814330106
Genel Müdürler: Alexander Rösner
Çevrimiçi uyuşmazlık çözümlerine dair:
Gameforge 4D GmbH'nin bu tür süreçlere katılma zorunluluğu bulunmaz ve katılma amacı gütmez.