Ücrete tabi dijital içeriklerin, premium hizmetlerin ve üyeliklerin satın alınması için özel şartlar

1
Özel şartların konusu
 
Bu özel şartlar ("Şartlar") Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge") dahilindeki Genel Kullanım Şartlarını tamamlar. Dijital içeriğe ilişkin ücrete tabi kullanım haklarının satın alınmasını düzenlerler. "Dijital içerik" (i) halihazırda mevcut olan veya ileri bir tarihte piyasaya sürülecek çevrimiçi oyunlar için istemci yazılımı, (ii) premium para birimi ve (iii) Gameforge tarafından işletilen çevrimiçi oyunlar için ayrı veya paketlenmiş eşyalardır. Şartlar ayrıca oyunla ilgili ek hizmetlerin ("premium hizmetler") siparişini ve Genel Kullanım Şartları'nın 1.2 No'lu anlamı dahilinde ücretli üyeliklerin oluşmasını, uygulanmasını ve sona erdirilmesini düzenler.
2
Dijital içeriklerin ve premium hizmetlerin ücret karşılığı satın alınmasıyla ilgili özel hükümler
2.1
Bir ücret karşılığında kullanıcı, halihazırda mevcut olan veya daha sonra görünecek bir yazılımı kullanma hakkına sahip olabilir, bu da satın alma sırasında veya daha sonra genel kullanım koşullarına uygun olarak Gameforge tarafından sunulan bir çevrimiçi oyunun yüklenmesini ve kullanılmasını sağlar ("İstemci Yazılımı"). Zaten mevcut olan bir çevrimiçi oyunun istemci yazılımı daha sonra indirilmek üzere Gameforge tarafından kullanıcıya sunulacaktır. Söz konusu çevrimiçi oyun, kullanım hakkının (ön sipariş) satın alındığı sırada henüz kullanılamıyorsa, Gameforge, sipariş sayfasındaki çıkış tarihini gösterir ve kullanılabilirlik zamanından itibaren kullanımı etkinleştirir. Yayın tarihi, bağlayıcı olmayan bir performans tarihi olarak anlaşılmalıdır. Gameforge, gerekçelendirilmiş durumlarda, özellikle sorun giderme için, çıkış tarihini başlangıçta belirtilen çıkış tarihinden itibaren üç aydan fazla olmamak üzere daha sonraki bir zamana erteleme hakkına sahiptir.
2.1.1
Kullanıcı, ilgili çevrimiçi oyun için istemci yazılımını veya Gameforge tarafından sağlanan bir mağaza sayfasındaki istemci yazılımını kullanarak istemci yazılımını kullanma hakkının elde edilmesi için veya mevcut dijital içeriği seçerek ve 'Şimdi Satın Al' veya etiketli ilgili butonunu tıklayarak sözleşmeyi sonuçlandırma teklifini sunar. Sözleşme, Gameforge tarafından kullanıcının verdiği e-posta adresine bir sözleşme onayı göndermesi ile sonuçlandırılır. Genel Kullanım Şartları'nın 2.5 No.'sundan farklı olarak, Gameforge ödeme işlemini başarıyla tamamladıktan sonra bir kullanıcı hesabı oluşturarak ve kullanıcı tarafından belirtilecek bir e-posta adresine bağlayarak bir kullanım sözleşmesi de meydana gelebilir; Gameforge, bireysel durumlarda buna değinecektir.
2.1.2
No. 2.1.1'e göre elde edilen kullanım hakkının içeriği ve kapsamı, Genel Kullanım Koşulları'nın 3.3 No.'lu maddesine göre belirlenir.
2.2
Kullanıcı, ilgili ödeme işleminin başarıyla gerçekleştirildiği bu koşullara göre kullanımı kullanıcı hesabıyla sınırlı olan bir ücret karşılığında sanal para birimi satın alabilir ("premium para birimi"). Premium para biriminin farklı çevrimiçi oyunlarda farklı adları olabilir.
2.2.1
Kullanıcı, premium para birimi satın alma sözleşmesini, Gameforge tarafından bir mağaza sayfasında satın almak istediği premium para biriminin miktarını seçerek ve 'Şimdi satın al'a ya da benzer biçimde işaretlenmiş butona tıklayarak kabul etmiş olur. Sözleşme, Gameforge kullanıcıya satın aldığı premium para birimini kullanıcı hesabına geçirdiğinde akdedilmiş sayılır.
2.2.2
Premium para biriminin kullanıcı hesabına geçirilmesiyle birlikte Gameforge, kullanıcıya o tarihte Gameforge tarafından ilgili çevrimiçi oyunda sunulan ve buradan daha detaylı açıklanan sanal eşyaları veya avantajları satın alma şeklindeki sözleşme vadesiyle sınırlı ve başkasına devredilmesi mümkün olmayan hakkı vermiş olur. Tabii eğer kullanıcı hesabına geçirilen "Mağaza eşyaları" satın alma işlemi için yeterliyse. Kullanıcı hesabından, mağaza eşyası veya premium hizmet için belirtilen tutar değerinde premium para birimi çekilir.
2.2.3
Kullanıcının satın aldığı premium para biriminin üzerindeki hakkı, genel kullanım şartlarında düzenlenen kullanım sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte son bulur. Kullanıcı hesabı, genel kullanım şartlarındaki No. 6.2 bent d)'de belirtilen anlamda bloke edilmişse Gameforge bu blokaj süresi boyunca hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir.
2.2.4
Kullanıcının No. 2.2.2.'ye göre satın aldığı mağaza eşyalarını veya premium hizmetleri kullanma hakkı, Genel Kullanım Şartları'nda düzenlenen kullanım sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte son bulur. Mağaza eşyalarının veya premium hizmetin tanımında belli bir kullanım süresi belirtilmemişse, kullanıcı belli bir asgari süre içinde mağaza eşyalarının veya premium hizmetlerinin kullanma hakkına sahip olmaz.
2.3
Kullanıcı ücret karşılığında bireysel veya paket halinde sanal nesneler ("öğeler") ve premium hizmetler satın alabilir. Bu eşyalar ve premium hizmetler yalnızca söz konusu çevrimiçi oyun için ve temel olarak yalnızca ilgili ödeme işleminin başarıyla gerçekleştirildiği kullanıcı hesabı için kullanılabilir.
2.3.1
Kullanıcı, nesne satın alma sözleşmesini, Gameforge tarafından bir mağaza sayfasında satın almak istediği nesneleri veya premium hizmeti seçerek ve 'Şimdi satın al'a ya da benzer biçimde işaretlenmiş butona tıklayarak kabul etmiş olur. Sözleşme, Gameforge kullanıcıya satın aldığı eşyaları kullanıcı hesabına geçirdiğinde akdedilmiş sayılır.
2.3.2
Kullanıcının No. 2.3.1.'e göre satın aldığı eşyaları veya premium hizmetleri kullanma hakkı, Genel Kullanım Şartları'nda düzenlenen kullanım sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte son bulur. Eşyaların veya premium hizmetlerin tanımında belli bir kullanım süresi belirtilmemişse, kullanıcı belli bir asgari süre içinde eşyaların veya premium hizmetlerin kullanma hakkına sahip olmaz.
2.4
Pilgili dijital içeriklerin ve premium hizmetlerin bedeli Gameforge tarafından entegre edilen ve kullanıcıya genelde çeşitli ödeme yöntemleri sunan ("Ödeme Yöntemleri") ödeme sağlayıcısı üzerinden ödenir. Kullanıcı bunların arasından tercih ettiği ödeme yöntemini seçebilir ve tercih ettiği ödeme sağlayıcısı ile kendisi arasında ödeme işlemi gerçekleşirken, ilgili ödeme sağlayıcısının hükümlerine dayanan bir sözleşme oluştuğunu bilir.
2.5
Kullanıcı, 2.1.1, 2.2.1 ve 2.3.1'de bahsi geçen eylemini, ödeme işlemlerinin No. 2.4'te ödeme sağlayıcısı üzerinden tamamlanması için gereken her bir adım tamamlanana kadar geri alabilir. O ana kadar bilgileri girerek yapılan hatalar da tarayıcıdaki "Geri" butonuna basılarak düzeltilebilir.
3
Ücretli üyeliklere ilişkin özel hükümler
3.1
Bir üyelik kaydıyla birlikte kullanıcı kendisi tarafından seçilen (asgari) üyelik süresi boyunca çevrimiçi oyun içinde üyeliğe sahip olmayan oyuncuların erişim hakkı olmayan özel avantajlara (örn. özel fonksiyonlara, genel erişime kapalı olan alanlara giriş) sahip olur.
3.2
Kullanıcı üyeliğin "asgari" süresini ve dolayısıyla da ödeyeceği bedeli kendi seçer. Kullanıcı aynı sayfada ödeme yöntemini ve dolayısıyla da ödeme sağlayıcısını seçer. No. 2.2.1, 2.4 ve 2.5 aynen geçerlidir. Üyelik için ödenecek bedel, üyelik vadesinin başında peşin ödenir.
3.3
Üyelik, vade sonuna kadar bir fesih süresine uymak zorunda olmadan her zaman feshedilebilir. Fesih işlemleri e-posta ile ya da yazılı olarak yapılabilir. Fesih işlemi kullanıcı hesabı yönetim menüsüne entegre edilmiş bir işlev ise fesih, bu işlev kullanılarak da yapılabilir. Kullanıcı tarafından seçilen ödeme yönteminden dolayı otomatik uzatma söz konusu ise ve üyeliğin, taraflardan birince vade dolmadan önce feshedilmezse, vade bitiminde üyelik otomatik olarak kararlaştırılan vade kadar uzar. Kullanıcı üyelik kaydından önce üyeliğin otomatik uzatılacağı veya uzatılmayacağı konusunda bilgilendirilir.
4
Dijital içeriklerin ve premium hizmetlerin satın alınması ve kullanıcı lehine üyelik kaydı oluşturma
4.1
Gameforge'un bu şartlardaki No. 2 ve 3'e göre sağladığı hizmetlerin sözleşme ortağı kullanıcı ile özdeş olmayan ve bu hizmetleri sadece kullanıcının lehine satın alan bir kişi de olabilir (üçüncü şahıslar lehine sözleşme). Bu durum, özellikle de No. 2.4'te belirtilen anlamda bir ödeme aracına sahip olan bir kişi (örn. kredi kartı, banka hesabı, telefon hattı vs. sahibi) sunulan hizmeti ilgili kullanıcı için satın almak istediğinde söz konusudur.
4.2
No. 4.1'de belirtilen durumlarda sadece, para biriminin hesabına geçirildiği kullanıcı hesabının sahibi Gameforge üzerinden söz konusu hizmeti talep etme hakkına sahiptir. Gameforge doğrudan ilgili kullanıcıya hizmet verir.
5
Cayma halinde ücret ve ödeme aracı iadesi
5.1
Kanuni bir cayma hakkının geçerli biçimde kullanıldığı durumların haricinde henüz kullanılmamış premium para birimi için ödenen ücretin ya da üyeliğin geri kalanına ait ücretin iadesi sadece genel kullanım şartlarında No. 8.5'e göre düşünülebilir.
5.2
Kanuni bir cayma hakkının geçerli biçimde kullanıldığı durumlarda Gameforge kullanıcının kullandığı ödeme aracının aynısını kullanmak zorundadır. Eğer bu mümkün değilse ücret iadesi, yetkili bir tarafından belirtilen bir banka hesabına yapılacak havale yoluyla gerçekleşir.
6
Diğer hükümler
6.1
İnternet erişimini oluşturmak ve sağlamak için geçerli olan temel tarifelerin ve Gameforge hizmet bedellerinin No. 2 ve 3'e dayananlar dışında başka bir ücret ödenmesine gerek yoktur.
6.2
Gameforge https://billing.gameforge.com/ üzerinden billing desteği ve http://support.gameforge.com/ üzerinden de oyun desteği sağlamaktadır. Diğer kanallar (telefon, sosyal medya, vs.) üzerinden bir destek mevcut değildir.
6.3
 
Temmuz 2019, Karlsruhe
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Almanya
 
Mannheim Asliye Mahkemesi, Tic. Kay. 718029
Vergi Kimlik No: DE 814330106
Yönetim Kurulu: Alexander Rösner
Çevrimiçi uyuşmazlık çözümlerine dair:
Gameforge 4D GmbH'nin bu tür süreçlere katılma zorunluluğu bulunmaz ve katılma amacı gütmez.