Ödüllü Oyunlara ve Yarışmalara Katımık Şartları

1
Konu
 
Bu "şartlar", Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, Almanya ("Gameforge") tarafından düzenlenen ödüllü oyunlara ve yarışmalara ("yarışma(lar)") katılımı düzenlemektedir. Tek bir yarışmanın "ilanında" bulunan, bunlardan farklı ya da bunları tamamlayıcı düzenlemeler tutarsızlık durumunda bu şartlara göre önceliklidir.
2
Katılım Hakkı
2.1
Genel Kullanım Şartları uyarınca yapışma süresi boyunca ilgili çevrimiçi oyun için etkin bir kullanıcı hesabı ("hesap") olan her yetişkin kullanıcı katılım hakkına sahiptir. Yetişkinliğin ölçütü, kullanıcının ikamet ettiği ülkenin yasal düzenlemeleridir.
2.2
(a) Gameforge çalışanları (bağlı şirketlerin çalışanları dahil), (b) bu kişilerin birlikte yaşadığı kişiler ve (c) (a) ve (b) maddelerinde anılan kişilerin 3. dereceye kadar akrabaları katılım hakkına sahiptir, ancak ödül alamaz. Ödül, yukarıda anılan kişi gruplarına dahil olmayan kişilere verilecektir. Gameforge, şartları ihlal eden ya da katılımda kendine haksız avantajlar sağlayan ya da sağlattıran kişileri ödülden men etme hakkını saklı tutar.
3
Katılım
3.1
Yarışmalara katılım yalnızca ilanda tarif edilen katılım eylem(ler)inin uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Bu işlem ücretsizdir, ücretli bir hizmetten yararlanılmasını gerektirmez ve yalnızca katılım süresi boyunca geçerli olarak gerçekleştirilebilir.
3.2
Yarışmalar için kullanıcı tarafından "içeriklerin" (yarışmaya bağlı olarak örneğin metinlerin, resimlerin, ekran görüntülerinin, Artworkler'in vs.) gönderilmesini gerektiren ek düzenlemeler:

a) gönderim, hesaba bağlı e-posta adresinden ilanda anılan e-posta adresine, yine burada anılan konu başlığıyla gönderilmelidir. E-postada ayrıca hesaba ait takma adın yanı sıra kullanılan dil sürümü belirtilmelidir.

b) mesajda, katılımcının kazanması durumunda resmi açıklama çerçevesinde hangi ismin anılmasının istendiği belirtilmelidir. Katılımcının bununla ilgili açıklama yapmaması durumunda, söz konusu takma adın kullanılmasını kabul etmiş olur. Genel olarak bir isim verilmesinden kaçınılması isteniyorsa, katılımcı mesajında bunu belirtebilir.

c) birden fazla gönderime (aynı kullanıcının farklı hesaplarıyla bağlantılı gönderimler dahil) izin verilmez.
3.3
Üçüncü tarafların sosyal medya hizmetleri çerçevesindeki yarışmalar için tamamlayıcı düzenlemeler:

Yarışmanın türüne ya da ilana göre üçüncü bir tarafa ait bir sosyal medya hesabına sahip olmanın gerekli olması durumunda, katılımın önkoşulu, katılımcının ilgili sosyal medya hesabının katılım işleminin yapıldığı tarihten, ödüllü oyunun sona ermesine kadar devam etmesidir. Sosyal medya hizmetinin işletmecisi, yarışmanın düzenleyicisi değildir. Katılımcının yarışmayla ilgili olası istekleri yalnızca Gameforge'a yöneltilmelidir.
3.4
Katılım işleminin, oyundaki belli hedeflere ulaşılmasından ya da belli görevlerin ("Başarıların") yerine getirilmesinden oluştuğu, tamamlayıcı yarışma düzenlemeleri:

Katılım eylemi, bir oyun içerisindeki bir başarı yoluyla gerçekleşiyorsa, kazananlara haberdar edildikten sonra bir hafta içerisinde ödüllü oyuna katılımlarını onaylama ya da reddetme fırsatı verilir.
4
Katılımcının Gönderilerinin Kullanım Haklarının Verilmesi
4.1
Katılımcı, ödüllü oyunun gerçekleştirilmesi amacıyla, içeriklerin gerekli çerçevede, zaman ve mekan kısıtlaması olmayan, münhasır olmayan, kabili rücu, kullanma hakkını Gameforge'a ücretsiz olarak verir. Buna içerikleri çoğaltma ve işleme hakkı (örneğin formatın ve resim boyutunun uyarlanması, redaksiyonel değişiklikler) dahildir. Ayrıca içerikleri Gameforge'un internet sayfalarında ve sosyal medya kanallarında herkese açık olarak erişilebilir hale getirmek ("sunum") ve ilgili sosyal medya hizmetlerinin işletmecilerine içeriklerin bununla ilgili haklarını verme hakkı da dahildir.
4.2
Gameforge, kazananlar tarafından kullanıma sunulan içerikleri özel bir takdir olarak Gameforge tarafından işletilen çevrimiçi oyunlara ve internet sayfalarına ekleme hakkını saklı tutar (örneğin yükleme ekranına). Katılımcı bu amaçla Gameforge'a içeriklerin kullanım haklarını yukarıdaki 1. paragrafın 1. cümlesindekiyle aynı kapsamda verir. Kullanıcı bu hakları vermekten cayarsa, Gameforge ancak, Gameforge'un merkezindeki 10 iş gününü aşmayacak olan makul bir süreden sonra eklenen içerikleri silmekle yükümlüdür. Eklemenin türü nedeniyle içeriklerin silinmesi için bi yazılım yaması gerekiyorsa, bu süre bir sonraki yazılım tarihine kadar uzar, ancak 9 ayı aşmaz. Telif hakkının belirtilmesi için katılımcının no. 3, paragraf 2, b) maddesi uyarınca verdiği bilgiler duruma uygun olarak geçerlidir.
4.3
Katılımcı bilgileri göndererek katılım eylemini kendisinin gerçekleştirdiğinin güvencesini vermiş olur. Katılımcı, içeriklerin üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini garanti eder ve Gameforge'u, üçüncü kişilerin içeriklerle bağlantılı tüm taleplerinden muaf tutar.
5
Gameforge Tarafından Kullanım Haklarının Verilmesi
 
Gameforge, yarışmaya katılım amacıyla kullanıcıya ücretsiz olarak, yarışmanın ilgili olduğu Gameforge hizmetinin, bunun için gerekli olan içeriğini (gönderi katılım eyleminin bir parçasıysa, örneğin ekran görüntülerini), gerekli kapsamda kullanma münferit olmayan hakkını verir.
6
Ödül
6.1
Ödüllerin türü ilanda belirtilmektedir. Ödülle ilgili olası vergilerden kazananlar şahsen sorumludur.
6.2
Ödülün nakdi karşılığının ödenmesi ya da başka bir kişiye devredilmesi mümkün değildir. Kazanan kişi ödülü reddederse ya da no. 4'ün 3. paragrafında anılan durumlarda onay reddedilirse, Gameforge ödülü bunun yerine başka bir katılımcıya verme hakkına sahiptir.
7
Kazananların Belirlenmesi
 
Gameforge kazananları ilanda tarif edilen yöntemle belirleyecektir. Kazananları belirleyecek kriterler belirtilmediyse, özellikle katılım eylemi katılımcıların, öznel bir değerlendirme gerektiren yaratıcı performanslarını içeriyorsa, Gameforge kazananları kendi takdirine göre belirleyecektir.
8
Kazananların Haberdar Edilmesi ve İlanı
8.1
Gameforge kazananları katılım süresi dolduktan sonra dört hafta içerisinde gönderi için kullanılan e-posta adresine e-posta göndererek kazandıkları konusunda bilgilendirecektir ("Bildirim“).
8.2
No. 3, 2. paragraf, b) cümlesi saklı kalmak kaydıyla Gameforge, kazananı Gameforge'un internet sayfalarında ve sosyal medya kanallarında ilan etme hakkına sahiptir.
9
Ödüllerin Gönderimi
9.1
Ödül olarak dijital ürünler:

a) Ödül dijital ürünlerden oluşuyorsa, bunlar kazananın hesabına bildirimden itibaren bir hafta içerisinde ya da kazanan gerekli olabilecek bilgileri verdikten sonra eklenir. Gerekli bilgiler özellikle çeşitli ödül seçenekleri arasından belli bir ödülün seçilmesi ya da ödülün hesaba geçirileceği bir hesap ve/veya karakter adının ya da oyun sunucusunun belirtilmesi olabilir.

b) Gameforge bildirimde kazananları hangi bilgilerin verilmesi gerektiği hakkında bilgi verir ve kazananlardan bu bilgileri vermesini talep eder. İstenen bilgiler, talebin ulaşmasından itibaren iki hafta içinde verilmezse, talepte bu sonuca işaret edilmiş olması durumunda, katılımcının ödül hakkı tazminsiz olarak kaybolur. Gameforge bu durumda ödülü başka bir katılımcıya verme hakkına sahiptir.
9.2
Fiziksel ödüller:

a) gameforge bildirimde, fiziksel ödüllerin kazananlarından ödülün gönderilmesi ve gerekirse ödülün belirlenmesi (örneğin tekstil ürünlerinin bedenleri) gerekli bilgileri vermelerini talep edecektir. İstenen bilgiler talebin ulaşmasından itibaren iki hafta içinde verilmemesi durumunda, talepte bu sonuca işaret edilmişse, katılımcının ödül hakkı tazminsiz olarak kaybolur ve Gameforge bunun yerine başka bir katılımcıya ödülü verme hakkına sahiptir.

b) fiziksel ödüller, Gameforge tarafından görevlendirilen ek bir hizmet sağlayıcısı ("hizmet sağlayıcısı") yoluyla gönderilir ve geçerli bir posta adresinin ("adres") bildirilmesini gerektirir. Fiziksel ödüller, hizmet sağlayıcısına teslim edildiğinde Gameforge tarafından kazanana teslim edilmiş sayılır; Gameforge'un bu hizmet sağlayıcısına karşı sahip olduğu haklar, bu andan itibaren kazanan kişiye devrolur. Kazanan kişi tarafından yanlış bir şekilde iletilen bir adres nedeniyle ödül iletilemezse, bu, ilgili kazananın sorumluluğundadır. Bu durumda Gameforge başka bir teslimat girişiminde bulunmakla yükümlü değildir. Ödüllerin, ilanda anılan katılım hakkına sahip bölgelerin dışındaki bir ülkeye gönderilmesini talep etme hakkı yoktur.
10
Veri Gizliliği
10.1
Gameforge, katılımcılar tarafından verilen kişisel bilgileri (bunlar hesabının bir parçası, yani örneğin karakter adı ve e-posta adresi, gerekirse bildirilen adres ve no. 3, paragraf 2, b) maddesine göre bildirilen isimdir) veri koruma kanunu hükümleri çerçevesinde ve yalnızca ödüllü oyunun gerçekleştirilmesi amacıyla işleyecektir. Buna katılım hakkının kontrol edilmesi ve gerekirse bildirimlerin ve ödüllerin gönderilmesinin yanı sıra bununla bağlantılı olarak Gameforge'un internet sayfalarında ve sosyal medya kanallarında (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www.facebook.com/gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/ ve bu hizmetlerde ilgili oyunun mevcut olabilecek kanalları) tanıtım dahildir.
10.2
Toplanan kişisel veriler başta ödüllü oyun düzenleme dönemi için saklanır ve daha sonra silinir. Bunun istisnaları, sunum çerçevesinde şeffaflık nedeniyle prensipte sürekli olarak kaydedilen, açıklanmış verilerdir. Yasal depolama yükümlülükleri bunun ötesine geçen depolamayı öngörüyorsa, söz konusu veriler en geç bu tür bir saklama yükümlülüğünün sona ermesinden sonra silinir.
10.3
Kişisel bilgilerin Gameforge tarafından kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi Veri Gizliliği Beyanında bulunabilir (burada özellikle ödüllü oyunların organizasyonu ve buna paralel olarak bilgi işlemi açısından belirleyici olan yasal dayanaklarla ilgili no 3.9'un yanı sıra ilgili kişinin haklarıyla ilgili no. 6'da).
11
Sorumluluk
11.1
Gameforge, organları, çalışanları ve icra yardımcıları, hangi hukuki sebeple olursa olsun yalnızca kasıt ve kaba ihmal durumunda, sözleşmenin başlıca yükümlülüklerinin ihlal edilmesi durumunda sorumludur, ancak bu sorumluluk, bu kısıtlamayla ilgili olarak geçerli hukukun zorlayıcı hükümleri aksini belirtmedikçe, öngörülebilir hasarlarla kısıtlıdır. Yukarıdaki sınırlamalar yaşam, beden ya da sağlık ihlallerinde ve ürün mesuliyeti uyarınca bir sorumluluk için geçerli değildir.
11.2
Gameforge ödüllerle ilgili maddi ya da hukuki kusurlardan sorumlu değildir. Gameforge'un bir kusuru kötü niyetli olarak gizlenmesi durumunda bu kural geçerli değildir.
12
Son Hükümler
12.1
Katılımcı katılım eylemini gerçekleştirerek bu katılım şartlarını kabul eder. Katılım şartlarının yanında Gameforge'un Kullanım Şartları geçerlidir.
12.2
Yarışmanın gerçekleştirilmesine dahil olan, üçüncü taraflara ait kullanım şartları saklıdır.
12.3
Gameforge, önemli sebeple katılım süresinin bitiminden önce yarışmayı sonlandırma hakkını saklı tutar. Özellikle teknik, organizasyona bağlı ya da yasal nedenlerle yarışmanın düzgün şekilde gerçekleştirilmesinin garanti edilememesi durumunda, önemli sebep mevcuttur.
12.4
Federal Almanya Cumhuriyeti hukuku, uluslararası özel hukuka atıfta bulunan hükümleri hariç olmak üzere geçerlidir. Yarışma gerçekleştirilirken katılımcının olağan ikametgahını Avrupa Birliği içerisindeki başka bir ülkedeyse, söz konusu ülkenin zorlayıcı hukuki kuralları bundan etkilenmez.
12.5
Kazananların belirlenmesi dahil olmak üzere, yarışmalara katılım hakkı ve bunların gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak hukuk yolu kapalıdır.
12.6
Bu katılım şartlarındaki münferit hükümlerin geçersiz olması halinde, diğer hükümler geçerliliği devam eder. Geçersiz hükmün yerini yasal düzenleme alır.