Genel Kullanım Şartları

1
Kullanım Şartlarının Konusu, Geçerlilik Alanı
1.1
Bu genel kullanım şartlarında ("Kullanım Şartları") Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge") tarafından sunulan çevrimiçi oyunların ve örn. forumlar ve destek sistemleri gibi diğer hizmetlerin ("Gameforge hizmetleri") kullanımı düzenlenmiştir.
1.2
Gameforge, Gameforge hizmetlerini sadece tüketicilerin kullanımına sunmaktadır. Gameforge hizmetleri ya ücretsiz çevrimiçi oyunlar ve hizmetler şeklinde ya da belli bir ücret karşılığında sanal eşyaların ve hakların satın alındığı çevrimiçi oyunlar şeklinde sunulabilir. Bazı durumlarda Gameforge hizmetlerinin bir kerelik ya da periyodik ücretler karşılığında ("Üyelikler") kullanılması mümkün olabilir. Bu kullanım şartlarında aksi belirtilmediği sürece bu şartlar hem ücretsiz hem de ücretli Gameforge hizmetleri ve üyelikleri için geçerlidir. Sanal eşya ve hakların parayla satın alınması ve üyelik işlemleri için bu şartlara ek olarak sanal eşyaların ücret karşılığı satın alınması ve ücrete tabii üyelik oluşturmaya ilişkin Özel Şartlar ("Özel Şartlar") geçerlidir.
1.3
Gameforge, Gameforge hizmetlerinin kullanımını teknik nedenlerden dolayı ya da bakım çalışması gerekli olduğunda herhangi bir bildiri yapmak zorunda olmadan durdurabilir. Diğer tüm durumlarda bir ön bildiri yapılır ve uygun bir süre belirtilir.
1.4
Gameforge hizmetleri sadece güncel versiyonda kullanılabilir.
1.5
Gameforge hizmetleri sadece tüketiciler için eğlence amaçlıdır. Bu hizmetlerin kazanç elde etmek için kullanılması kesinlikle yasaktır. İstisnalar için Gameforge'un önceden kesin ve yazılı onayı alınmalıdır.
1.6
Kullanıcı, özellikle Gameforge hizmetlerinin muhtemel versiyon güncellemelerinden veya başka güncellemelerden yararlanabilmek için kendi yazılım ve donanımların güncel ve uygun olmasından bizzat sorumludur.
1.7
Gameforge hizmetleri için mevcut olması halinde Gameforge'un mülkiyet ve sahiplik haklarını somutlaştırdığı oyun veya kullanım kuralları ("Kurallar") da geçerlidir. Bu kullanım koşulları ile bu kurallar arasında çelişkilerin söz konusu olması durumunda ve münferit durumlarda kurallara kesin olarak öncelik tanınmadığı sürece, bu kullanım koşullarının hükümleri öncelikli olacaktır.
1.8
Bu kullanım şartlarından farklılık gösteren ve kullanıcıya ait olan düzenlemeler veya Genel İş Şartları geçerli değildir.
2
Sözleşmenin yapılmasıyla ilgili genel hükümler
2.1
Gameforge hizmetlerinin kullanılabilmesi için kullanıcının kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu hüküm, kayıt yaptırma gereksinimi için istisna söz konusu olduğu durumlarda geçerli değildir (örn. "Şimdi hemen oyna!" yazısı görüldüğünde). Oyun içinde gelinen seviyenin kaydedilebilmesi için her halükarda kullanıcının kayıt yaptırması gerekmektedir.
2.2
Kullanıcı olarak sadece münferit kişiler kabul edilir (grup, aile, eş v.s. kabul edilmez). Kayıt şahsen yapılmalıdır. Üçüncü şahısların başkasının adına kayıt yaptırması yasaktır.
2.3
Kullanıcının reşit olmayan bir kişi olması halinde Gameforge hizmetlerini kullanabilmesi için kanuni temsilcisi tarafından verilmiş geçerli bir onay göstermeli ve yaş bilgisi çerçevesinde belirtilen asgari yaşta olmalıdır.
2.4
Kullanıcı, kaydını yaparken örn. oyuncu adı ve kendi adına kayıtlı olan bir e-posta adresi gibi bilgiler verecektir. Kullanıcı belli bir oyuncu adının verilmesini talep edemez. Oyuncu adı üçüncü kişilerin haklarını zedelememeli, diğer kanuni hükümleri ihlal etmemeli ya da geleneklere aykırı olmamalı. Bunlardan sadece kullanıcı sorumludur. Bunun dışında oyuncu adı olarak bir e-posta adresi ya da web sitesi adresi seçilemez. Kullanıcının kayıt yaptırırken verdiği bilgiler gerçek ve eksiksiz olmalıdır. Kullanıcı kayıt yaparken verdiği bilgileri her zaman güncel tutmakla yükümlüdür. Kullanım sözleşmesinin yerine getirilmesi için, gerekliyse Gameforge kullanıcıdan uygun bir kimlik teyidi isteyebilir ve bu kimlik teyidi edildikten hemen sonra silinir.
2.5
Kullanıcı burada düzenlenen kullanım sözleşmesi, Gameforge internet sitelerinde gereken bilgileri girerek ve kayıt işlemini tamamlayarak kabul etmiş sayılır. Gameforge ise bu teyidi kullanıcı hesabını etkinleştirerek kabul eder. Gameforge kullanıcı hesabının onaylanması için kullanıcının e-posta adresini doğrulamasını (Op-In işlemi) isteyebilir. Gameforge bunun için kullanıcıdan e-posta adresine gönderilen onay e-postasıyla e-posta adresini onaylamasını ister. Hesabın Gameforge tarafından etkinleştirilmesiyle birlikte Gameforge ile kullanıcı arasında bu kullanım şartları doğrultusunda bir kullanım sözleşmesi akdedilmiş olur. Bazı durumlarda, özellikle de üçüncü şahıslara ait siteler üzerinden kayıt yaptırıldığında (örn. sosyal ağ siteleri) kayıt işlemi bu şartlardan farklılık gösterebilir. Bu tür durumlarda kullanıcıdan kullanım sözleşmesi için uygun bir beyan vermesi istenir.
2.6
Gameforge, Gameforge internet siteleri üzerinden yapılan kayıt işlemine alternatif olarak portallar ya da sosyal ağ sitelerindeki fonksiyonları (örn. "Facebook Connect") kullanarak da kayıt yaptırma imkanı sunabilir. Bu esnada kullanıcının onayı üzerine kullanıcıya ait kişisel bilgiler Gameforge'a bu üçüncü sitenin işletmecisi üzerinden gönderilir. Bu tür kayıt işlemlerinin kullanılabilmesi için söz konusu portalda ya da sosyal ağ sitesinde, geçerli olan kurallara ve şartlara göre kayıt yaptırmak gerekmektedir. Sözleşme akdi için ise bu durumlarda da No. 2'deki hükümler aynen geçerlidir.
2.7
Kayıt ve etkinleştirme hakkı bulunmamaktadır.
2.8
Kullanıcı kayıt işlemini başarıyla tamamladığında kendi yönetebileceği bir kullanıcı hesabına sahip olur. Kullanıcı hem Gameforge portalında hem de her Gameforge internet sayfasında bir kullanıcı hesabı açtırabilir. Kullanıcı, Gameforge portalında oluşturduğu kullanıcı hesabını Gameforge tarafından Gameforge portalında linki verilen tüm diğer çevrimiçi oyunlar için de kullanabilir. Kullanıcı hesabı oluşturulurken aksi belirtilmediği takdirde, bir çevrimiçi oyun sayfasında açılan bir kullanıcı hesabı, sadece bu sayfanın ait olduğu çevrimiçi oyun için geçerli olup başka çevrimiçi oyunlar için geçerli değildir. Gameforge, kullanıcı hesaplarının birden fazla Gameforge hizmetleri (örn. bir portal şeklinde) için kullanılabilmesi için teknik şartlar oluşturma hakkını saklı tutar.
2.9
Kullanıcı hesabı, Gameforge'un kesin onayı olmaksızın başkasına devredilemez.
3
Kullanıcının genel yükümlülükleri
3.1
Oturum Açma Bilgileri, Parolalar, Şifreler
3.1.1
Kullanıcı, oturum açma bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Kullanıcı, özellikle de oturum açma bilgilerini sadece Gameforge hizmetleri içinde kullanmakla ve bunları yetkisiz üçüncü kişilerin müdahalesine karşı korumakla yükümlüdür.
3.1.2
"Oturum Açma Bilgileri" teriminden kastedilen, kullanıcıyı doğrulamak ve üçüncü kişiler tarafından yetkisiz kullanımları önlemek için kullanılan, kullanıcıya ait kişisel erişim bilgileridir. Şifre, oyuncu adı ile aynı olmamalı ve rakam ve harflerden oluşan en az sekiz haneli bir kombinasyondan oluşmalıdır.
3.1.3
Kullanıcının, üçüncü kişilerin bu bilgilere yetkisiz olarak ulaşmış olduğu veya ulaşmış olabileceği yönünde şüphe duymasına yol açan bir nedenin var olması durumunda, Gameforge durumdan derhal haberdar edilmeli ve bilgileri değiştirilmeli veya Gameforge tarafından değiştirilmesi sağlanmalıdır. Gameforge bu durumda veya Gameforge bilgilerinin istismar edildiğine dair bir dayanağının mevcut olması halinde, kullanıcının giriş hakkını geçici olarak bloke etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, istismar şüphesi ortadan kalkar kalkmaz tekrar giriş hakkına sahip olur.
3.1.4
Kurallarda istisna söz konusu olmadığı sürece kullanıcı hiçbir durumda başka bir kullanıcıya ait oturum açma bilgilerini kullanma hakkına sahip değildir.
3.2
Gameforge hizmetlerinin kullanımı
3.2.1
Gameforge hizmetleri, markalar hukuku, telif hakları ve başka bir şekilde Gameforge ya da üçüncü şahıslar için korunmuş her türlü içeriğe sahiptir. Gameforge tarafından kesin olarak izin verilmediği sürece kullanıcı Gameforge hizmetlerini ya da bu hizmetlerle birlikte sunulan içerikleri düzenlemeye, çoğaltmaya, yaymaya, yayınlamaya, bunlarla reklam yapmaya veya bunları sözleşmede belirtilen amaçların dışında kullanmaya yetkili değildir. Sadece Gameforge hizmetlerini talimatlara uygun kullanabilmek için teknik açıdan gerekli çoğaltmalar yapılmasına izin verilir. Telif hakları bilgileri ve marka tanımları değiştirilemez, gizlenemez veya silinemez.
3.2.2
"İçerikler" tabirinden Gameforge tarafından sunulan her türlü veriler, resimler, metinler, grafikler, şarkılar, tonlar, ton dizileri, videolar, programlar ve yazılım kodlarıyla diğer tüm bilgiler kastedilmektedir. "İçerikler" tabirinden özellikle de indirilebilen her türlü hizmetler de kastedilmektedir.
3.2.3
Kullanıcı Gameforge hizmetlerinin çalışma şekline zarar verecek veya bunları tehlikeye atabilecek her türlü eylemden kaçınacak ve erişim hakkı olmadığı verilere erişmeye çalışmayacaktır.
3.2.4
Kullanıcı, Gameforge hizmetleri çerçevesinde içerik yayınlama hakkına sahip değildir.
3.2.5
Gameforge hizmetlerinin anonimleştirme hizmetleri kullanılarak ya da benzer girişimlerde bulunarak kullanıcının gerçek IP adresini veya kimliğini gizlemeye veya örtbas etmeye çalışmak yasaktır.
3.3
İstemci yazılımının kullanılması
 
Gameforge kullanıcıya, önceden bir istemci yazılımının yüklenmesinin gerekli olduğu hizmetlerde, Gameforge’daki kaydının mevcut zamanı ile sınırlı olan ve münhasır olmayan istemci yazılımını yükleme ve kullanma hakkını verir. İstemci yazılımının kullanıcı tarafından çoğaltılmasına, sadece yazılımın sözleşme gereğince öngörülen kullanımı için gerekli olduğu takdirde izin verilmektedir. Yazılımın her türlü ticari amaçlı kullanımı yasaktır. İstemci yazılımının değiştirilmesi ve verilen program kodunun başka kod şekillerine (geri derlenmesi) geri çevrilmesi ile yazılımın çeşitli üretim kademelerine herhangi bir şekilde geri dönüştürülmesi (Reverse-Engineering), istemci yazılımının başka programlarla birlikte çalışabilmesini sağlamak için gereken ve birlikte çalışma işlevini sağlamak için başka bir şekilde, özellikle de Gameforge tarafından zaten elde edilebilecek bilgileri elde etmek için gerekli olmadığında, söz konusu bilgiler birlikte kullanımı oluşturmaktan başka bir amaç için kullanılmayacaksa ve bu eylemler sadece kullanıcının kendisi tarafından yapılacaksa yasaktır.
4
Çevrimiçi oyunların kullanımı için özel şartlar
4.1
Kullanıcı, bir çevrimiçi oyunun her bir oyun aşamasına (örneğin dünyada, evrende v.s.), oyun kuralları istisnai bir durum öngörmüyorsa sadece bir kullanıcı hesabı ile katılabilir. Birden fazla kullanıcı hesabının ("Çoklu Hesap") kullanılmasına izin verilmemektedir. Gameforge çoklu hesapları kendi takdirine göre istediği zaman silebilir veya bloke edebilir.
4.2
Kullanıcının çevrimiçi oyunlara her türlü manipülasyon amaçlı müdahalesi yasaktır. Kullanıcı özellikle fonksiyonu veya oyunun seyrini bozabilecek işlemler, mekanizmalar veya yazılımlar kullanma yetkisine sahip değildir. Kullanıcı, teknik kapasitelerin beklenmeyecek ölçüde aşırı yüklenmesine neden olabilecek işlemler yapamaz. Kullanıcının, Gameforge tarafından oluşturulmuş içerikleri bloke etmesine, üzerine yazarak değiştirmesine veya modifiye etmesine ya da başka şekilde bozarak çevrimiçi oyuna müdahale etmesine izin verilmemektedir.
4.3
Bunun dışında kullanıcının, çevrimiçi oyuna internet tarayıcısı veya sunulan istemci programı haricindeki başka programlarla girmesi yasaktır. Bu hüküm özellikle de Bot'lar ya da web arayüzünü değiştiren veya tamamlayan başka araçlar için geçerlidir. Aynı şekilde, kullanıcıya birlikte oynadığı kişilere karşı avantaj sağlayan skriptler ve programlar kullanılması da yasaktır. Bunların arasında otomatik yenileme fonksiyonları ve otomatikleştirilmiş işlemden sayılan ve internet tarayıcısına entegre edilmiş diğer mekanizmalar da yer almaktadır. Oturum açmak, Gameforge hizmetleri ve Gameforge'a bağlı üçüncü şahıs siteleri (örn. portallar veya sosyal ağ siteleri) üzerinden mümkündür.
 
Kullanıcı hiçbir durumda şunları yapamaz:
 
a) Çevrimiçi oyunların oyun serüvenini değiştiren hileler, modlar ve/veya hack'ler oluşturamaz veya kullanamaz,
 
b) "Veri araştırma" imkanını sağlayan veya başka bir şekilde çevrimiçi oyunlar ile bağlantılı bilgileri yakalayan veya toplayan yazılımlar kullanamaz,
 
c) Gameforge hizmetlerinde kullanılan sanal eşyaları, üçüncü şahısların gerçek parası karşılığında satın alamaz, satamaz, takas edemez veya bu tür eylemleri deneyemez (münferit durumlarda izin verilmediği sürece).
 
Bu hüküm, yukarıda belirtilen yasaklarla aynı etkiye sahip tüm eylemler için geçerlidir.
4.4
Çevrimiçi oyunlarda kullanılan ve bir bedel karşılığında teslim edilen sanal eşyaların bu kullanım şartlarının kapsamı dışında kullanılması hakkı sadece Gameforge'undur.
4.5
Kullanıcıda veya üçüncü şahıslarda özellikle de kullanımı Gameforge tarafından kesin olarak onaylanmamış programlar kullanılarak Gameforge hizmetlerine haksız bağlantı kuracak türdeki sunucuların, yani özel sunucuların kullanılması, bunların oluşturulması veya korunması ya da Gameforge hizmetlerinden birine benzetilmesi ya da benzetilmeye çalışılması yasaktır.
5
İletişim olanaklarının (özellikle tartışma forumu, sohbet, web günlüğü, yorum bırakma fonksiyonu) kullanımına ilişkin özel şartlar
5.1
Gameforge, kullanıcıya kendi içerikleri ve hizmetleri için çeşitli iletişim olanakları sunabilir ve kullanıcı bunları mevcudiyetleri çerçevesinde kullanabilir. Gameforge bu hususta bilgi alışverişi için gereken teknik imkanları sunmaktadır. Ancak bu tür iletişim olanaklarının sunulmasına ilişkin bir talep hakkı söz konusu değildir.
5.2
Kullanıcının, Gameforge hizmetleri içinde aşağıdaki kurallara aykırı bir takım içerikler (örn. resimler, videolar, bağlantılar, isimler, metinler, kelimeler) yayınlaması veya yayması yasaktır:
 
a) Yürürlükteki yasalara aykırı, genel düzene veya ahlaka aykırı olan;
 
b) Marka, patent, telif hakları, ticari sır veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden;
 
c) Müstehcen, ırkçı, şiddeti yücelten, pornografik, gençlik için tehlike arz eden veya çocukların ya da güçsüz karakterdeki kişilerin gelişimi için tehlike arz eden;
 
d) Hakaret, rahatsız edici veya iftira edici nitelikte olan;
 
e) Zincirleme mektup veya zincirleme satış sistemi içeren;
 
f) Gameforge tarafından sunulduğu veya desteklenmiş olduğu izlenimini yaratan;
 
g) Üçüncü şahısların onayı olmadan, onlara ait kişisel bilgileri içeren;
 
h) Ticari, özellikle reklam özelliği olan.
5.3
Bunların dışında kullanıcı seçtiği kelimelere dikkat etmeye ve politik veya dini içerikler ve cinsel içerikler yaymamakla yükümlüdür.
5.4
Gameforge kullanıcıların sunduğu içerikleri sahiplenmez. Ancak kullanıcı kendisi , Gameforge hizmetleri çerçevesinde iletilen içeriklerin ve yazıların kullanımı konusunda Gameforge'a daimi, reddedilemez ve münhasır olmayan kullanım hakkını verir. Gameforge Gameforge girilen içerikler için rastgele, ancak tam olmayan aktif denetimler yapılacağını bildirir. Bunun dışında her kullanıcı, yasalara aykırı olarak gördüğü her türlü içeriği Gameforge'a bildirme imkanına sahiptir. Böyle bir durumda Gameforge en kısa sürede harekete geçecek ve gerekli olması halinde bildirilmiş olan içerikleri düzenleyecek veya silecektir.
6
Yükümlülük ihlalinin sonuçları
6.1
Gameforge tarafından kınanan içerikler, kullanıcı tarafından sadece bir şüphe söz konusu olsa bile kaldırılacaktır. Gameforge bu tür içerikleri kendi kaldırma hakkını saklı tutar.
6.2
Kullanıcılardan herhangi birinin yasal nizamnameleri, üçüncü kişilerin haklarını, bu kullanım şartlarını veya kullanılabilen ilgili ilave şartları ve oyun kurallarını kusurlu bir şekilde ihlal ettiğine dair gerçek kanıt bulunması halinde Gameforge, diğer tüm kanuni veya sözleşmeye dayalı hakları zarar görmeksizin (özellikle de No. 8.2'de belirtilen önemli bir nedenden dolayı feshetme hakkı) kendi takdirine göre aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alabilir (tabii eğer bu ihlalden kullanıcı şahsen sorumluysa):
 
a) İçerikleri değiştirme ve silme,
 
b) Kullanıcıyı uyarma,
 
c) İlgili çevrimiçi oyunda kusurlu davranışı açıklama ve kullanıcı adını verme,
 
d) Kullanıcının hesabını geçici olarak bloke etme,
 
e) Kullanıcıyı ileriki durumlarda bile ihraç etme.
6.3
Eğer bir kullanıcı ihraç edildiyse, önceden Gameforge'un onayı olmadan yeni bir kullanıcı hesabı açamaz.
7
Sorumluluk kısıtlaması
7.1
Gameforge, Gameforge'un ya da çalışanlarının ağır ihmali ya da kastı sonucu kullanıcıda ve şahısta meydana gelen hasarlardan ve ürün mesuliyet kanununa dayanan zararlardan kanuni hükümler çerçevesinde sorumludur.
7.2
Gameforge tarafından üstlenilen garantide aksi belirtilmediği takdirde, Gameforge’un tazminat haklarıyla ilgili sorumluluğu, hangi hukuki nedenden olursa olsun, aşağıdaki hükümlere göre kısıtlıdır:
7.2.1
Gameforge'un hafif ihmal sonucu meydana gelen zararlardan sorumlu tutulabilmesi için bunların önemli sözleşme yükümlülüklerinin (kardinal yükümlülüklerin) ihlaline dayanması gerekmektedir. Kardinal yükümlülükler, sözleşmenin yerine getirilebilmesi için ilk yerine getirilmesi gereken ve kullanıcının bunların yerine getirileceğine güvendiği başlıca yükümlülüklerdir. Gameforge buna göre hafif ihmalden sorumluysa Gameforge'un bu sorumluluğu tipik olarak öngörülebilen hasarlarla sınırlıdır.
7.2.2
Gameforge'un, Gameforge tarafından hafif ihmal sonucu neden olunan veri ve/veya program kaybından kaynaklanan sorumluluğu ise, kullanıcının düzenli ve duruma uygun veri güvenliğini sağlaması halinde doğacak tipik tekrar oluşturma masraflarıyla sınırlıdır.
7.3
Yukarıda bentlerde belirtilen hükümler aynı şekilde fayda sağlanamayan kullanımların tazmin edilmesiyle ilgili kısıtlama için de geçerlidir (Alman Medeni Kanunu madde 284).
7.4
Yukarıdaki sorumluluk kısıtlamaları Gameforge çalışanları lehine de geçerlidir.
7.5
Gameforge, kesin olarak Gameforge tarafından sunulmayan hizmetlerin kullanılmasından dolayı kullanıcılar için doğan masraflardan sorumlu tutulamaz. Bu hüküm özellikle de kullanıcının bilgisayarından veya bilgisayarına gerçekleşen veri transferi masrafları ile kullanıcının paralı sistemler kullanmasından doğan masraflar için geçerlidir.
7.6
Hizmetler ilk kez sunulduğunda Gameforge hizmetlerinde mevcut olan hatalı fonksiyonlar için herhangi bir suça bağlı sorumluluk söz konusu değildir, yani Gameforge sorumlu tutulabilmesi için, Gameforge'un ve çalışanlarının bu hatalardan sorumlu olması gerekir.
8
Sözleşme süresi; Kullanıcı hesaplarının silinmesi
8.1
Kayıt yapılırken aksi belirtilmediği sürece Gameforge hizmetlerini kullanma sözleşmesi süresiz akdedilir. Eğer süreli bir vade kararlaştırılmamışsa, bu sözleşme her iki tarafça istendiği zaman, olağan biçimde ve iki haftalık bir fesih süresine uyulmak şartıyla feshedilebilir. Süreli bir vade kararlaştırılmışsa olağan fesih bu vade dolduktan sonra yapılabilir. Fesih yapılmazsa, ilgili sözleşme otomatik olarak kararlaştırılmış süre kadar uzar.
8.2
Tarafların her biri sözleşmeyi önemli nedenlerden dolayı ve fesih süresini dikkate almak zorunda olmadan her zaman için feshetme hakkına sahiptir. Önemli neden, özellikle aşağıda belirtilmiş olan durumlarda söz konusu olur:
 
a) kullanıcı ücretleri ödemeyi geciktirirse ve uyarıya rağmen yetkisi olmadan ücrete tabii Gameforge hizmetleri kullanırsa,
 
b) diğer oyuncuların oyun macerasını önemli derecede etkileyen davranış biçimlerinin mevcut olması,
 
c) kullanıcı önemli ölçüde kanunlara, bu kullanım şartlarında No. 3, 4 ve 5'teki hükümlere, ek olarak geçerli olan şartlara ve/veya kurallara aykırı davranırsa (tabii eğer bu ihlalden şahsen sorumluysa).
8.3
Her feshin yazılı olarak yapılması gerekir. E-posta yoluyla yapılacak olan iptaller yazılı şekli kapsar. Fesih işlemleri ilgili çevrimiçi oyuna ait internet sitesi üzerinden sunulan fesih fonksiyonu kullanılarak da yapılabilir.
8.4
Gameforge haklı bir sebebin olması durumunda (örn. üye olmayan kullanıcı hesapları uzun süre aktif olmadığında) kullanıcı hesabını silme hakkına sahiptir. Kullanıcı hesaplarının silinmesiyle ilgili nedenler ve şartlar, ilgili çevrimiçi oyunun kurallarında (varsa) belirtilmiştir. Bunun dışında Gameforge kendi takdiri doğrultusunda göre sözleşmesi biten kullanıcı hesaplarını silme hakkına sahiptir.
8.5
Gameforge kullanıcıdan kaynaklanmayan bir nedenden dolayı sözleşmenin olağan dışı feshini beyan etmiş veya söz konusu Gameforge hizmetlerinin kullanımını fesih gerçekleşene kadar durdurmuşsa bu durumda kullanıcı, kullanıcı hesabına geçirilmiş Premium para birimi veya üyeliğin geri kalan süresi için ödenmiş olan ücreti geri isteme hakkına sahiptir.
9
Uygulanabilir hukuk, mahkeme yeri
 
Almanya Federal Cumhuriyeti Kanunu; AB satın alma hukuku ile uluslararası özel hukuka dayanan atıf hükümleri hariç olmak üzere geçerlidir. Kullanıcının olağan ikameti sözleşme akdedildiği tarihte (ücrete tabii hizmetler satın alındığında, kayıt yapıldığında) tüketici sıfatıyla Avrupa Birliği'ndeki başka bir ülkedeyse, o ülkedeki zorunlu hükümler 1. cümlede belirtilen geçerli hukuk hükümlerinin uygulanması hakkını saklı tutar.
10
Bu kullanım şartlarının değiştirilmesi, diğer hususlar, iletişim, bölünebilirlik maddesi
10.1
Gameforge bu kullanım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Gameforge değiştirilmiş olan şartları bunlar yürürlüğe girmeden en geç dört hafta içerisinde e-posta ile kullanıcılara bildirecek ve onları bu kullanım şartlarının hedeflenen geçerliliği ve kullanıcının bu kullanım şartlarının geçerliliğine itiraz etme hakkının bulunduğu konusunda bilgilendirecektir. Eğer kullanıcı yeni kullanım şartlarına belirtilen bu süre içinde itiraz etmez ya da Gameforge hizmetlerinde değiştirilen kullanım şartları yürürlüğe girdikten sonra oturum açarsa, bu yeni kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır. Gameforge kullanıcılara dört haftalık sürenin, itiraz hakkının ve sessiz kalma durumundaki hukuki sonuçların önemini uygun bir biçimde açıklayacaktır.
10.2
Kullanıcı, karşı istemi hukuken kesinleşerek tespit edilmişse ya da Gameforge tarafından kabul edilmiş veya itiraz edilmemişse takas hakkına sahiptir. Kullanıcının alıkoyma hakkını kullanabilmesi için bu sözleşmede doğan hakların söz konusu olması gerekmektedir.
10.3
Gameforge bu kullanım şartlarında aksi belirtilmediği sürece kullanıcı ile e-posta yoluyla iletişim kurar. Kullanıcı kayıt sırasında belirtilen e-posta adresinde düzenli olarak Gameforge üzerinden gelen bildiriler olup olmadığını kontrol edecektir. Kullanıcı Gameforge ile iletişime geçtiğinde çevrimiçi oyunu ve ilgili kullanıcı hesabını belirtmelidir. Destek hizmetleri için Gameforge kullanıcılara bir destek sistemi sunmuştur. Gameforge, destek konularında kullanıcıyı sadece bu destek sistemi üzerinden iletişim kurması için uyarma hakkına sahiptir.
10.4
Bu kullanım şartlarındaki münferit hükümlerin geçersiz olması halinde diğer hükümler yine de geçerli kalır. Geçersiz hüküm yerine kanuni hüküm geçerlidir.
 
Haziran 2014, Karlsruhe
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Almanya
 
Mannheim Asliye Mahkemesi, Tic. Kay. No: 718029
Vergi Kimlik No: DE 814330106
Genel Müdürler: Alexander Rösner
Çevrimiçi uyuşmazlık çözümlerine dair:
Gameforge 4D GmbH'nin bu tür süreçlere katılma zorunluluğu bulunmaz ve katılma amacı gütmez.