Privātuma politika

Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, (‘Gameforge‘) izturas ļoti nopietni pret Jūsu personīgās informācijas aizsardzību. Privātuma politikā ir sniegta informācija par apkopotajiem personas datiem, kā arī par to apstrādi un izmantošanu.
Privātuma politikas priekšmets
Privātuma politika ir attiecināma uz visiem pakalpojumiem, kas tiek piedāvātiGameforge interneta vietnēs, it īpaši Gameforge portālā un individuālās online spēļu lapās. Ja nav noteikts citādi, šī privātuma politika ekskluzīvi nosaka to, kā Gameforge izmanto Jūsu personīgo informāciju. Ja lietojat kādus trešo pušu sniegtos pakalpojumus, ir piemērojami tikai šo trešo pušu privātuma politikas nosacījumi. Gameforge nepārbauda trešo pušu konfidencialitātes politikas nosacījumus.
Datu pārvaldītājs
Saskaņā ar Federatīvo Datu aizsardzības likumu datu pārvaldītājs ir Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi par privātuma politiku, rakstiet uz . Uz šo e-pastu varat sūtīt ar datu aizsardzību saistītus jautājumus, kā arī lūgumus pārskatīt, mainīt vai dzēst Jūsu personīgo informāciju, ko uzglabā Gameforge. Tāpat varat sazināties ar mums, izmantojot augstāk norādīto pasta adresi. Ja iespējams, savā ziņojumā iekļaujiet spēlētās tiešsaistes spēles nosaukumu, serveri un savu spēlētāja vārdu. Tas Jums neradīs nekādas papildu izmaksas, jāsedz būs tikai nosūtīšanas izdevumi (piemēram - interneta pakalpojumi, mobilā telefona tarifs u.tml.).
Vispārēja informācija
Mēs ievācam, apstrādājam un izmantojam personīgo informāciju tikai tādā gadījumā, ja esam saņēmuši Jūsu piekrišanu. Ja piekrišana tiek dota elektroniski mūsu interneta vietnēs, tad mēs informēsim Jūs par to atbilstoši likumdošanas prasībām.
Datu ievākšana līguma izpildei
Jūs varat piekļūt mūsu interneta vietnēm arī bez nekādu savu personīgo datu izpaušanas. Tā vienmēr ir Jūsu izvēle - vai vēlaties mums sniegt savus personīgos datus vai nē. Mēs ievācam Jūsu datus, lai būtu iespējams izpildīt ar Jums noslēgto līgumu. Papildus vietnes kontrolei, kas tiek realizēta saskaņā ar spēles lietošanas terminiem un noteikumiem, tiek nodrošināta arī atbilstoša maksājumu uzdevumu izpilde. Ja vēlaties reģistrēties mūsu interneta vietnēs, piedalīties izlozēs vai pierakstīties uz mūsu informatīvajiem izdevumiem, Jums ir nepieciešams sniegt savu personīgo informāciju. Šī informācija ietver, piemēram - Jūsu vārdu, adresi un citus datus, ko Gameforge var pieprasīt individuālos gadījumos. Papildus tam automātiska reģistrēto klientu personīgās informācijas (piemēram - IP adrese) ievākšana ir nepieciešama mūsu pakalpojumu tehniskai nodrošināšanai, kā arī lietošanas uzraudzīšanai saskaņā ar likumdošanu un noslēgto līgumu. Lai līgums ar lietotāju tiktu pienācīgi izpildīts, ir nepieciešams veikt arī atbilstošu kontroli saskaņā ar spēles lietošanas terminiem un noteikumiem. Kopā ar mūsu piedāvātajiem lejupielādējamajiem klientiem, kas ir nepieciešami dalībai mūsu spēlēs, var tikt uzstādītas arī īpašas programmas, lai novērstu ļaunprātīgas izmaiņas un darbības spēlē, kā arī manipulāciju ar datiem. Šādas programmas tiek palaistas kopā ar attiecīgo spēli un ekskluzīvi nodrošina aizsardzību attiecīgās spēles datiem, kas ir saglabāti klientos un serveros. Attiecīgās spēles izmantošanas laikā var tikt veikta klienta programmatūras analīze, komunikācijas starp klientu un mūsu serveriem novērošana, kā arī īpaši pasākumi pret nelikumīgām tehniskām manipulācijām. Netiks veikta tālāka Jūsu datora un informācijas analīze, it īpaši komunikācija spēlē vai datorā uzglabātie dati. Ja Jūsu datorā netiks konstatētas klienta izmaiņas vai komunikācija starp klientu un serveri, personīgā informācija netiks ievākta un īpaši pārsūtīta uz attiecīgās spēles serveri vai Gameforge. Ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā, it īpaši - tehniski iejaucoties un pārkāpjot lietošanas nosacījumus un spēles noteikumus, pārkāpuma likvidēšanai nepieciešamie dati tiks pārsūtīti uz Gameforge. Gadījumā, ja programma ir uzstādīta kopā ar spēli, Jūs par to tiksiet atsevišķi informēti. Jūs jebkurā laikā varat pārtraukt vai atcelt instalēšanu, pārtraucot to klientā vai atinstalējot to.
Sīkdatnes
Tehnisku nolūku dēļ un lai padarītu mūsu WEB vietņu apmeklēšanu pēc iespējas patīkamāku, mēs - tāpat kā daudzas citas kompānijas - papildu augstāk aprakstītajam Google Analytics servisam izmantojam arī savas sīkdatnes. Pēc mūsu WEB saites apmeklēšanas šīs sīkdatnes parasti tiek automātiski izdzēstas no Jūsu cietā diska. Tomēr atsevišķas sīkdatnes tehnisku iemeslu dēļ var tikt saglabātas ilgāku laika posmu. Jūsu interneta pārlūkprogrammā var tikt veikti uzstādījumi, lai tā automātiski noraidītu sīkdatnes, vai arī varat izdzēst tās individuālos gadījumos. Ja nevēlaties pieļaut sīkdatņu uzstādīšanu vai gribat tās individuāli izdzēst, sekojiet savas pārlūkprogrammas izstrādātāja norādījumiem. Ņemiet vērā, ka tādā gadījumā tehnisku iemeslu Jūs vairāk nevarēsiet izmantot mūsu interneta vietnes vai arī tās būs pieejamas tikai ar ierobežotām funkcijām.
Datu apkopošana statistikas mērķiem
Lai veiktu statistikas analīzi, mēs noteiktos gadījumos savās vietnēs ievācam arī tādus datus kā operētājsistēmu un tās versiju, pārlūkprogrammu un tās versiju, kā arī IP adresi un citus sistēmas datus. Šie dati tiek izmantoti tikai statistikas analizēšanai un apstrāde, lai savas WEB vietnes īpaši pielāgotu lietotāju vajadzībām. Kur vien tas ir iespējams, dati tiek anonimizēti. Dati netiek izpausti trešajām pusēm.
Atļaujas atcelšana
Ja personīgo datu apstrāde ir balstīta uz lietotāja piekrišanu un nav pierasīta likumdošanā vai noslēgtajā līgumā, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu apstrādāt personīgos datus nākotnē. Ja Jūsu atsaukums ir saistīts ar jaunumu saņemšanu vai citiem e-pastiem, attiecīgajā sarakstē būs minēta iespēja atcelt pierakstīšanos uz jaunumiem jebkurā laikā. Pierakstīšanās atcelšana Jums neradīs nekādas papildu izmaksas, jāsedz būs tikai nosūtīšanas izdevumi. Citos gadījumos sazinieties ar attiecīgās WEB vietnes vai spēles atbalsta sistēmu, lai atsauktu savu piekrišanu. Pierakstīšanās atcelšana Jums neradīs nekādas papildu izmaksas, jāsedz būs tikai nosūtīšanas izdevumi.
Pseidonīmu izmantošana
Daudzos gadījumos ir iespējams lietot Gameforge’s pakalpojumus, izmantojot pseidonīmus. Lietotāji ir aicināti droši izmantot šo iespēju.
Jūsu personīgās informācijas izmantošana
Mēs izmantojam Jūsu personīgos datus, lai pastāvīgi uzlabotu savus piedāvātos pakalpojumus un apmierinātu lietotāju vajadzības. Gameforge izmanto Jūsu datus, lai izveidotu, ieviestu un nodrošinātu iespējas, kas paredzētas Jūsu noslēgtajās līgumattiecībās ar Gameforge, kā arī apstrādātu maksājumus. Tāpat mēs izmantojam šos datus, lai sazinātos ar Jums. Tas nozīmē, ka mēs ar e-pasta palīdzību varam informēt Jūs par mūsu piedāvāto pakalpojumu jaunumiem. Šādi mēs izmantojam Jūsu datus, lai regulāri informētu par saviem un mūsu partneru grupas produktiem, pakalpojumiem vai īpašiem pasākumiem, kas Jūs varētu interesēt. Tāpat arī Jums var tikt nosūtīti e-pasti ar klientu aptaujām. Jūs varat saņemt e-pastus no mums no šādām adresēm: , , Visbeidzot - mēs izmantojam Jūsu datus, lai pasargātu savas WEB vietnes no ļaunprātīgas izmantošanas un izsekotu jebkādu neautorizētu piekļuvi.
Personīgās informācijas nodošana
Jūsu dati nekādā gadījumā netiks pārdoti trešajām pusēm. Papildu Google Analytics izmantošanai, Gameforge ekskluzīvi nodod Jūsu personīgos datus īpaši atrunātām trešajām pusēm: maksājumu sistēmu uzturētājiem (piemēram - kredītkaršu kompānijas, bankas, PayPal, mobilie servisi, parādu piedziņas aģentūras u.c.), statistisko datu apstrādātājiem un IT pakalpojumu nodrošinātājiem (piemēram - datu centri, hostingi, datu rezerves kopiju servisi, datubāzu uzturētāji u.c.). Šo pakalpojumu nodrošinātājiem ir ierobežota piekļuve Jūsu privātajiem datiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams viņu darba uzdevumu veikšanai. Šiem pakalpojumu nodrošinātājiem ir pienākums apstrādāt Jūsu datus saskaņā ar privātuma politiku un svarīgu datu aizsardzības statūtiem. Gadījumā, ja Gameforge vai Gameforge kontrolētās kompānijas, īpašas filiāles vai kompānijas daļas tiek pārdotas, Jūsu klienta dati tiks nodoti kopā ar kompāniju. Protams, arī šajā gadījumā Jūsu dati ir privātuma politikas un svarīgu datu aizsardzības statūtu priekšmets.
Datu dzēšana
Ja Jūsu dati nav vairāk nepieciešami augstāk minētajiem mērķiem, tai skaitā - apmaksas veikšanai, nodokļu aprēķinam vai citu likumīgu iemeslu dēļ, tie tiks dzēsti.
Jūsu personīgo datu drošība
Mēs apstrādājam no Jums ievākto personīgo informāciju saskaņā ar Vācijas Datu Aizsardzības likumu. Visiem darbiniekiem ir obligāts pienākums ievērot konfidencialitāti un privātuma prasības. Veicot maksājumus, Jūsu pārsūtītie dati tiek kriptēti ar SSL šifrēšanas tehnoloģiju. Mūsu SSL pārsūtīšana ir sertificēta ar THAWTE.